Redningsvæsen

Det koster, når alarmen går i gang

20-25 gange om året rykker Falck ud til blinde alarmer uden brand

BRØNDERSLEV:Når Falck forgæves rykker ud med indtil flere køretøjer til et plejehjem eller en virksomhed, koster det, hvis der er tale om blind alarm. På en uge har Falck/Brønderslev Kommunes Redningsberedskab rykket ud til fire blinde alarmer, og endda tre dage i træk. Der er tale om tre udrykninger lokale plejehjem i Stenum og Ø. Brønderslev, og ét plejehjem i Aalborg Kommune. I alle fire tilfælde sendes en regning til plejehjemmene for udrykningen. Beredskabschef Jens Anker Gere fortæller, at det koster et gebyr på 3500 kroner, når en alarm går i gang, og der ikke er nogen brand. Han mener ikke, at det er et stort problem med de falske alarmer. - Vi har 20-25 om året, men det er ikke stigende, fortæller han. Vi har indtil nu haft 15 i år.Jens Anker Gere fortæller, at det er besluttet i Beredskabsstyrelsen, at der skal opkræves gebyr. Det har været tilfældet de seneste tre år. - Den overordnede tanke er at begrænse udrykningerne til blinde alarmer. - Vi oplever ikke, at der er udrykning otte-ti gange til samme institution, som det tidligere har været tilfældet. Institutionen gør selvfølgelig en indsats for at få ordnet alarmen, siger Jens Anker Gere. - Det er selvfølgelig uheldigt, hvis vi er i den ene ende af kommunen til en blind alarm, og der så opstår brand i den anden ende af kommunen. Han synes også, at institutionerne er gode til at informere håndværkere om alarmer, så alarmer slåes fra, hvis der for eksempel svejses. Jens Anker Gere mener ikke, at det er noget stort problem med de blinde alarmer. Han tilføjer, at der kun i helt specielle tilfælde, at man undlader at sende en regning.