Det kræver ny politik

Lokalpolitik 1. februar 2005 05:00

Først lukkede slagteriet i Hjørring med 440 fyresedler til følge, dernæst valgte regeringen at afskedige 35 mennesker i fødevareregion Nordjylland, og PostDanmark har sat kronen på værket ved at levere 188 fyresedler til postarbejdere. Situationen er kritisk i Nordjylland, og det hjælper intet med regeringens mikroskopiske skattelettelser og de tomme løfter om nødhjælp. Nu må det være slut med nedskæringer, krisestemning og fyringer. Vi skal have gang i beskæftigelsen og en positiv udvikling i Nordjylland. Regeringen har lovet at decentralisere og flytte flere statslige institutioner og arbejdspladser ud i landet, men i stedet har de midt i massefyringerne valgt selv at fyre folk i Nordjylland. Et samlet Nordjylland må kræve, at man i stedet holder sine løfter og gennemfører en udflytning af statslige arbejdspladser. Det vil være helt oplagt, at regeringen giver Nordjylland en hjælpende hånd og flytter en eller flerestørre statslige institutioner til Nordjylland hurtigst muligt. På uddannelsesområdet kan der ligeledes gøres meget. Regeringen har lovet nye investeringer i uddannelse og forskning, men har i stedet sparet fire milliarder kroner i løbet af de seneste tre år. Den politik er både kortsigtet og skadelig for den nordjyske beskæftigelse. Jeg vil kæmpe for en markant ændring af politikken, hvor der satses markant på uddannelse generelt og specifikt på at få tiltrukket nye uddannelser til Aalborg. Det har tidligere været forsøgt at skaffe et medicinstudium til Aalborg, den indsats kan genoptages, og derudover er der en lang række muligheder for at få nyoprettede studieretninger til landsdelen. Nye uddannelser og statslige institutioner vil give Nordjylland et tiltrængt løft, men det hjælper ikke den ufaglærte slagteriarbejder eller postbudet med at få et nyt arbejde her og nu. Derfor er der oveni de langsigtede politiske initiativer også et akut behov for en resolut indsats. Derfor foreslår jeg, at regeringen straks giver de nordjyske kommuner mulighed for at sætte gang i offentlige investeringer. Det kræver blot, at der lempes en smule på de snærende bånd, som regeringen har pålagt kommunerne, og vil straks tjene sig hjem i form af fremgang i beskæftigelsen. Naturligvis skal der ikke blot laves offentlige investeringer ud i det blå, men eksempelvis de nedslidte skoler trænger umådeligt meget til renovering. Det samme gælder mange nordjyskebørnehaver og sportsfaciliteter. På samme måde kan udbedringer af vejnettet mange steder fremskyndes. Ved målrettede investeringer slår man to fluer med ét smæk: Der skabes hårdt tiltrængte job i Nordjylland, og der gennemføres tiltrængte forbedringer. Investeringerne vil medvirke til at kickstarte økonomien og skaffe bedre beskæftigelse, men de skal suppleres med en omlægning af strategien for efteruddannelse og omskoling. Regeringen har indført brugerbetaling på efteruddannelse og alskens kurser, som ellers kunne medvirke til at give de udsatte arbejdere større kvalifikationer og bedre muligheder på arbejdsmarkedet. Der skal indføres nye og gratis tilbud om efteruddannelse og omskoling i offentligt regi, og den lokale AF region skal tilføres ekstra ressourcer, således at der kan ydes personlig hjælp til hver enkelt ledig. Samtidig bør hjemmeserviceordningen, som regeringen har nedlagt, genindføres. Den finansierede sig selv, fordi de tusinder som udførte hjemmeservice med tilskud, betalte langt mere i skat af deres indtægter end det kostede at give tilskuddet. Derfor er det så at sige lige til højrebenet at genoplive ordningen: Den sikrer jobs til hundreder af primært ufaglærte. Den sikrer, at folk får udført en service, de efterspørger, og staten får faktisk et samlet overskud. Beskæftigelsen behøver et løft her og nu og i tillæg en langsigtet plan, som kan sikre arbejdspladser i Nordjylland. Som vist i det ovenstående er der masser af helt konkrete initiativer, som kan og skal sættes i værk. Det vil jeg arbejde for. Af Rasmus Prehn, Hellekisten 15, Svenstrup, er folketingskandidat (S), byrådsmedlem og formand for byrådsgruppen i Aalborg Kommune. E-mail: rp-byraad(a)aalborg,dk, Hjemmeside: www.rasmusprehn.dk

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...