Aalborg

Det kræver selvdisciplin

Det ville tjene bladfotografer til ære, om de praktiserede selvdisciplin inden for egne rækker og udelukkede snigfotografer af det pæne selskab og fagforening. Dertil bør alle seriøse blade og aviser undlade at anvende "snigskytternes" billeder. Hjælper denne form for selvcensur ikke – der er jo tale om en art hæleri – bør aviser og blade kunne straffes med bøder, der kan mærkes, så ingen vover at gentage dumheden. Skulle det alligevel være tilfældet, vil offentligheden være bedst tjent med, at sådanne organer lukkes. Karl Maksten Rantzausgade 40, Aalborg maksten@mail1.stofanet.dk