EMNER

- Det ligner et kontraktbrud

Chef for Jetsmark Idrætscenter føler sig snydt efter regulering af tilskud for elevers brug af hallen.

Ole Christiansen, centerchef for Jetsmark Hallerne, mener det nærmer sig kontraktbrud, når Kultur- fritids- og landdistriktsudvalget vedtager et tillæg til halmodellen for de store haller, som betyder, at Jetsmark Hallerne sammenlagt mister 135.000 kr. Jetsmark Hallerne får et ekstra tilskud på 200.000 kr. på grund af øgede energipriser til opvarmning af bl.a. svømmehal. Men samtidig mister hallen 335.000 kr. i tilskud for de skolelever, som benytter hallen, som en konsekvens af den ny skolestruktur. Altså sammenlagt et minus på 135.000 kr. - Moseby Skole er ganske vist lukket. Men eleverne er flyttet til Jetsmark Centralskole. Det betyder, at vi ikke har fået færre elever i svømmehallen, men de skal have færre lektioner, fordi der nu er flere elever i klasserne, fortæller Ole Christiansen. - Hallen sparer altså ikke penge, men vi får et mindre tilskud, fordi vi nu pludselig får tilskud efter antal lektioner, og dem er der blevet færre af, fordi der er flere elever i klasserne. I modelberegningen står der intet om lektioner, men derimod, at det er "antal elever ved skolestart i august forud for budgetåret", der er afgørende. Derfor mener jeg, kommunen går ud over, hvad der står i kontrakten, siger Ole Christiansen. Formand for kultur-, fritids- og landdistriktsudvalget, Helle Bak Andreasen (V) afviser Ole Christiansens kritik. - Der er ikke ændret noget i modellen for tilskud siden vedtagelsen i 2007. I november godkendte vi et appendix til modellen for de to haller med svømmehal, siger Helle Bak Andreasen, som mener, at man skal skelne mellem de 300.000 kr., som udvalget gav til Jetsmark og fritidscentret i Fjerritslev til dækning af ekstra udgifter til energiforbrug i svømmehallerne, og reguleringen af elevtilskuddet. - Jetsmark fik 200.000 kr. ekstra til energiforbrug. Men samtidig ændredes deres elevtilskud med 335.000 kr. Når vi ikke har ændret i modellen for tilskud betyder det jo, at Jetsmark egentlig har fået for meget i tilskud tidligere. Men Ole Christiansen kan glæde sig over, at vi ikke kræver det tilbagebetalt, siger Helle Bak Andreasen. I følge Ole Christiansen har det vist sig, at antallet af svømmelektioner i Jetsmark Hallen er større end opgivet tidligere. Derfor forventer han en regulering, så Jetsmark ikke mister så stort et beløb som først antaget. Den regulering kan Helle Bak Andreasen ikke umiddelbart love. Ligesom Jetsmark fik Han Herred Fritidscenter del i de ekstra penge til energiforbrug i svømmehallen. Fritidscentret fik 100.000 kr. Dertil kommer ekstra tilskud på 325.000 kr. som følge af den ny skolestruktur med flere elever i hallen. Ole Christiansen har sammen med cheferne for Han Herred Fritidscenter og Brovst Sport & Kulturcenter været samlet for at kommemed et bud på en ny halfordelingsmodel for de store haller. Men der kom ikke et nyt forslag fra de tre. - Det er meget svært at komme med et forslag til en ny model efter blot tre møder, siger Ole Christiansen. - Jeg mener, kommunen bør alliere sig med en ekstern konsulent, som kan komme med et kvalificeret forslag. Det er ikke en sag, som forvaltningen alene kan klare, siger Ole Christiansen og henviser til, at andre kommuner har søgt kvalificeret konsulenthjælp.