Det ligner mesten børnehave

Vi kunne have en rigtig god folkekirke, hvis kirkeministeren og biskopperne ikke blandede sig. Nu må præsterne ikke længere uddrive onde ånder, hvis det står til kirkeminister Tove Fergo, og hvis biskop Søren Lodberg Hvas ellers ikke var kommet med sit uheldige forslag om et velsignelsesritual for registrerede partnerskaber, ville vi være skånet for mange problemer.

Det ligner en børnehave. Folkekirkens 10 biskopper er delt i to næsten lige store lejre med en lille overvægt til modstandere af at indføre et velsignelses- eller vielsesritual for homoseksuelle par. Biskop Karsten Nissen, som hører til de mest markante modstandere, har nu udsendt en fem sider lang redegørelse til stiftets næsten 300 menigheder og 170 præster samt de øvrige biskopper. Heri afviser han at acceptere et ritual. "Kirken har for mig at se intet mandat til at indføre nye ritualer, der ikke kan begrundes i et bibelsk helhedssyn eller i kirkens tradition", skriver han. "Præsten kan bevæge sig inden for rammerne af en andagt eller en kort gudstjeneste, men kan ikke anvende ritualet for velsignelse af ægteskab endsige vielsesritualet. Dette betyder bl.a., at der ikke bør forekomme tilspørgsel eller ritualiseret velsignelse under håndspålæggelse." Det er yderst sjældent, at biskopper kritiserer hinanden offentligt, men lige præcis her får Karsten Nissen taget afstand fra en praksis, som hans kollega Søren Lodberg Hvas har indført i Aalborg Stift. Hvas hører til de mest markante tilhængere af et ritual, og i hans stift kan præster holde gudstjenstlig markering ud fra et ritual, som ligger meget tæt op af det kendte vielsesritual. Der er tale om næsten de samme bønner og tekstlæsninger og en tilspørgsel til parret, som derefter knæler foran præsten og får velsignelsen til at leve sammen "i medgang og modgang". N.B.: Ikke så sært - og tankevækkende - at kun 22 navngivne præster i Aalborg Stift afviser at velsigne homofile par.