Det ligner reklame

"Kan man overleve?" og "Ja til snyd" fra de kristelige. At de kristelige i et par læserbreve i sidste uge opfordrer til snyd

KRISTELIGE:"Kan man overleve?" og "Ja til snyd" fra de kristelige. At de kristelige i et par læserbreve i sidste uge opfordrer til snyd – eller at snyde systemet – ligner mest af alt en reklamekampagne for kristeliges ”karriererådgivning” forklædt som læserbreve. Fakta er, at når der er god beskæftigelse finder størstedelen af de lønmodtagere, der bliver opsagt, selv et nyt job med eller uden ”karriererådgivning”. I læserbrevene slår kristelige et slag for at dagpengeperioden ikke bliver nedsat. Helt enig, det ville være halsløs gerning i den nuværende krisesituation. Men at kristelige vil ”betale” for at undgå, at regeringen nedsætter dagpengeperioden, virker ikke gennemtænkt. Hvis du lader være med at slå mig, skal du få noget af mig! Kristelige vil ”betale” med en højere sats den første måned og derefter en gradvis aftrapning over to omgange. Som argument fortsætter de kristelige i bedste Claus Hjort Frederiksen-stil: ”det giver den ledige mulighed for at tilpasse sin økonomi løbende og det giver samtidig et økonomisk incitament til at udvide jobsøgningsfeltet.” Når nu alle er enige om, at ledigheden stiger, betyder det, at der vil være for mange hænder til for få job. Når der bliver flere ledige, vil de, der har et job, stå foran i køen til at finde et nyt job, i forhold til de, der er ledige. De ledige, der har den korteste ledighed, vil have lettere ved at finde et job end de, der har en længere ledighed. Hvis man går ud fra, at arbejdsløshed er en privat sag – og at de, der er arbejdsløse ikke gør noget for at finde et job – så er det da en glimrende idé at nedskære dagpengene, så dagpengesatsen ender på niveau med kontanthjælpen. Godt kristeligt arvegods! I 3F Aalborg er vi af en anden opfattelse. Gennem de sidste 15 år er max. dagpengesatsen udhulet på grund af manglende regulering. Alt for mange af vore medlemmer får en dækning, der svarer til 50 procent. Vi mener, at max. dagpengesatsen skal hæves og at der ikke skal skæres i længden af dagpengeperioden. Vi ønsker ikke, at vore medlemmer ender på kontanthjælp.