EMNER

Det lokkende hav

FREDERIKSHAVN:Saltvand og skumsprøjt har formet Frederikshavns historie som strøm og vind har opbygget den kyst, som havn og by er vokset op på. Historien om havets påvirkning af menneskers liv i området ved Elling Å begynder langt tid før vor tidsregning. Det er også dér, i den fjerne fortid, Bangsbo Museum tager fat på at fortælle om "Fladstrand - porten til verden" med sommerens udstilling i "Riddersalen." Historien begynder med et tragtbæger, fundet på havbunden ved Vendsyssels kyst. Det blev fragtet ud på det åbne hav for 5800 år siden, formentig fordi dets ejere var på vej til Norge eller Sverige. Måske har det ligget i en stammebåd som den, der dominerer udstillingen. Stammebåden har bevisligt sejlet over Kattegat med flint. Fra Strandby til til Hönö nord for Götaelvens udmunding. Det skete bare for fire år siden. Det var den tidligere Løkken-dreng Carsten Vandkrog og hans besætning, som på den måde sandsynliggjorde en teori, der har fascineret Vandkrog siden barndommen. Nemlig teorien om, at der allerede i stenalderen var handelsforbindelser tværs over Kattegat. Besætningen på den dengang nybyggede stammebåd "Skjødsholm" roede i august 1999 over Kattegat på knap et døgn, godt hjulpet af strømmen. Ligesom for seks årtusinder siden lå der flint i stævnen til svenskerne. Museumsinspektør Jan Larsen, som var styrmand på ledsageskibet "Anna Bang," fortæller historien på plancher og søkort. Illustratoren Margrethe Jensen, Strandby, gør et spring frem i historien. Hun viser på en række akvareller på udstillingen samspillet mellem land og hav i vikingetiden. Ellingåskibet og Nordstrandskibet sandsynliggør, at naturhavnen ved Elling Ås udløb var et vigtigt udskibsningsted for vore frygtede, forfædres fredelige aktiviteter. Der kom nye og større sejlskibe, men i 1800-tallet fik de konkurrence fra dampskibene. Imens blomstrede byen. Frederikshavn fik en værftsindustri, for nogen skulle jo udbedre skaderne på skibene, der havarede ved den havneløse vestkyst. Dampmaskiner skulle have kul, før de sejlede ud på de syv have. Frederikshavn blev for mange skibe den sidste havn før den danske kyst forsvandt i horisonten. For mange vendelboer var byen også det sidste sted, hvor de betrådte dansk jord. I slutningen af 1800-tallet forlod mange tusinde landsdelen som emigranter med et af de mange Amerikaskibe, der ankrede op i Frederikshavn og hvis ankomst og afsejling blev annonceret i Frederikshavns Avis. Arkivar Erik Christensen har gravet i arkiverne for at fortælle om udvandrerne. Så er vi tæt på vor egen tid med færger, havgående fiskeri, flådestation og værfternes op- og nedtur, en del af udstillingen, som museumsinspektør Hans Munk Pedersen har samlet en stor del af materialet til. Her slutter udstillingen. Det gør historien om porten til havet ikke.