Lokalpolitik

- Det lugter af chikane og tak for sidst

Byrådsmedlem Steen Brandt (S) hævder, at Niels Erik Christensen rolle i bl. a. golfsagen spiller ind

Landmand Niels Erik Christensen, Lille Skovsgaard, vil ikke tilbagelevere de støtterrettigheder til kommunen, som er hans i følge Diretoratet for FødevareErhverv. Foto: Lars Pauli

Landmand Niels Erik Christensen, Lille Skovsgaard, vil ikke tilbagelevere de støtterrettigheder til kommunen, som er hans i følge Diretoratet for FødevareErhverv. Foto: Lars Pauli

HJERRITSDAL:- Det lugter af chikane og forfølgelse af Niels Erik Christensen. - En kommunal tak for sidst, fordi han hver eneste gang er gået imod golfprojektet. Byrådsmedlem Steen Brandt (UP) er klar i mælet, når han skal vurdere forløbet af den sag om hektar-støtterettigheder til udlejet, kommunal landbrugsjord, NORDJYSKE bragte i lørdags. Som eneste af i alt otte-ni landmænd, der lejer sammenlagt 30 hektar landbrugsjord hos kommunen, nægter Niels Erik Christensen, Lille Skovsgaard i Hjerritsdal, at levere sine EU-støtterettigheder på 4,3 hektar jord på Skovbovej tilbage til kommunen i 2006. Den nøjagtige værdi af støtteretten kan diskuteres. Men det handler også om penge. Hvis Niels Erik Christensen selv dyrkede de 4,3 hektar i alle støtterperiodens ni år, løber EU-støtten sammenlagt op i 87.000 kroner. Kommunen har aftalt at udlåne støtteretten til sine syv-otte lejere af marker beregnet på senere udstykning af jord. Når jorden byggemodnes, vil kommunen forsøge at sælge støtteretten til andre landmænd. Støtte som handelsvare Den er blevet en handelsvare. Men ideen om at give støtteretten til kommunen og så låne den tilbage har Niels Erik Christensen afvist. Den betingelse fremgik nemlig ikke af annoncen, da han i september 2004 bød højest på et femårigt lejemål. Teknisk forvaltning overså dengang en meget vigtig omlægning af reglerne for EU-støtte til landbrugsjord, hvis indhold netop var meldt ud. Lovændringen betyder, at den, som i 2005 erhverver støtterettighederne til et stykke jord, beholder rettighederne frem og med 2013. Altså i ni år. Støtten udgør 2240 kroner pr. hektar om året. Hvis landmanden eksempelvis efter tre år stopper med at drive landbrug, kan man med loven i hånden forsøge at sælge støtterettighederne videre. Støtteretten er blevet en handelsvare. Men det opdagede kommunen for sent i forhold til annoncen med de tre stykker jord. Bordet fanger - Hvis jeg laver en aftale med en anden mand, så kan da ikke bagefter komme og lave om på aftalens vilkår. Jeg forstår slet ikke, hvad de har gang i på kommunekontoret, siger Steen Brandt, som sammen med Frede Hansen (V) rejste sagen i byrådet. - Fra mine år i landbrugsrådgivningen hos Hobro Sparekasse ved jeg, at vi altid sørgede for at indhente juridisk ekspertise i sager støtteret på jorden - netop for at på sikker grund. Havde begået den slags fejl i Sparekassen, så kom vi ikke bagefter og krævede pengene tilbage, siger Steen Brandt. Vi er så hellige med lighedsprincipper over for borgerne. Men hvis de overser en skrivelse fra os, er vi hurtige med at kræve 500 kroner i gebyr. Ingen hævnakt Niels Erik Christensen har flittigt brugt sin klageret til at forsøge at stoppe et golfprojekt i Hjerritsdal/Hegedal, som vil lukke hans landsbrugsbedrift inde. Den aktuelle landzonetilladelse har han således anket til Naturklagenævnet. Det konfliktforhold - men også en tidligere kontrovers mellem de to parter - mener Steen Brandt er kommunens egentlige baggrund for at ville fravriste landmanden de støtte-rettigheder, som i følge Direktoratet for FødevareErhverv helt utvetydigt tilhører - Niels Erik Christensen. - Hvorfor ellers forsøge at fravriste ham en støtterettighed, man højst tvivlsomt selv får gavn af, spørger Steen Brandt? Nok ejer Niels Erik Christensen ikke jorden. Har end ikke en underskrevet lejeaftale med kommunen på grund af tvisten. Men Hjerritsdal-landmanden såede og drev jord-stykket i 2005, som han i øvrigt har gjort uafbrudt siden 1981. Niels Erik Christensen "har således drevet jorden for egen regning og risiko på ansøgningstidspunktet og er dermed berettiget til at modtage betalingsrettigheder (EU-støtte, red.) på marken". - Den afgørelse har vi omgående klaget over. Jeg har tidligere talt med en anden sagsbehandler, hvorfra der foreligger et telefonnotat. Heraf fremgår, at det hovedsageligt er ejere af jord, der har støtterettighederne, siger Jens Nørgaard. Han afviser golfsagens betydning i denne tvist. - Jeg kan stå inde for, at vi har holdt sagerne med Niels Erik Christensen adskilt. Vi behandler ham, som vi ville behandle enhver anden borger, fastholder Jens Nørgaard.