Lokalpolitik

Det lugter af rævekage

REGIONER:Indtil begyndelsen af august 2011 var det Venstres officielle politik, at en folkevalgt forsamling skulle styre det danske sygehusvæsen. Det var folkevalgte politikere og ikke eksperter, der skulle foretage de nødvendige prioriteringer. Prioriteringer, hvor man hvert fjerde år kunne stå til ansvar over for vælgerne. Efter Dansk Folkepartis sommermøde og meldingen om, at de ønskede regionerne lukket, var det bemærkelsesværdigt så tavs Venstres politiske ledelse forholdt sig. Jeg synes, at forløbet omkring regionernes lukning mere og mere lugter som en ægte politisk rævekage. Man kunne få den tanke, at DF"s pris for at deltage i en reform af efterlønnen ikke kun var en øget grænsekontrol, men også regionernes eksistens. Af hensyn til den politiske timing og en sikring af en nogenlunde sommerfred skulle den pris dog først lanceres på nuværende tidspunkt. I Venstre havde vi engang en tradition for, at der skulle være tid til debat og oplysning om vidtrækkende beslutninger. Nu skal regionerne lukkes hurtigst muligt. Venstre ønsker en hurtig politisk aftale. Derved forhindres en debat om kærneværdien af et liberalt demokrati. I de få dage der er gået siden lanceringen af regionernes nedlæggelse, er der folketingsmedlemmer der har sat spørgsmål ved, om det nu også var Venstres politik. Efter folketingsgruppens sommergruppemøde er kritikkerne stort set forstummet. Jeg kan sagtens se for mig et sommergruppemøde, hvor skolemesteren har stået med spanskrøret for at få de uregerlige folketingsmedlemmer til at rette ind. Så meget for et levende demokrati…. Jeg fastholder, at med den foreslåede konstruktion med tre sygehusfællesskaber er der stor risiko for, at det nordjyske sygehusvæsen bliver smadret. Kigger vi på de ekspertudtalelser der har været de seneste år, ville et ekspertstyre have lukket sygehusene i Farsø og Hobro. Det ville ikke være blevet etableret akutmodtagelse i Thisted. Eksistensen af Nykøbing, Dronninglund og Frederikshavn sygehuse ville ligeledes være tvivlsom. Jeg har noteret mig, at fem nordjyske folketingsmedlemmer vil foreslå, at et nyt midt-nordjysk sygehusfællesskab skal ledes fra Aalborg og ikke fra Aarhus som foreslået i regeringens oplæg. Forslaget skal tilsyneladende være en modvægt til kritikkerne af frygten for en mere central styring. For mig at se er forslaget fra de fem en ren tilståelsessag. Forslaget bekræfter jo netop bl.a. min kritik af, at med den foreslåede model, sker der en yderligere centralisering af det danske sygehusvæsen. Og dermed en cementering af, at Danmark består af København, Aarhus og Odense og en række yderområder. Jeg synes, at forslaget er hyklerisk. Som medlem for Venstre af det nordjyske regionsråd, undrer jeg mig meget over mit parti og min gruppeformand. Jeg er fuldt ud med på, at det må give problemer, når man på den ene side skal være sundhedsordfører for Christiansborg, og på den anden side være med til at prioritere sundhedsopgaven i et regionsråd, som man nu støtter nedlæggelsen af. Og jeg undres over, at man for mindre end to år siden gik til valg på, at ville være regionsrådsformand, og "ville skabe en region, der viser vejen og sætter sine medborgere i centrum". Men sådan kan man jo vende rundt. Og når man ikke kunne blive regionsrådsformand, kan man jo lige så godt lukke regionen.