EMNER

Det lykkelige parlament

Flertallet af Danmarks folkevalgte ser lyst på jobbet og mulighederne. En lille gruppe er dog kede af deres rolle

Når de toner frem på skærmen, er de ofte forargede, skuffede eller ophidsede. Nogle gange det hele på én gang. Men resten af tiden har Folketingets medlemmer det faktisk godt med deres arbejde. Bortset fra problemer med stress er langt hovedparten lykkelige over hvervet. Det skyldes især, at dagligdagen som folkevalgt er varieret, at de føler, de har masser af indflydelse, og at de fysiske og økonomiske rammer som samfundet tildeler dem er tilfredsstillende. NORDJYSKEs undersøgelse af politikernes trivsel forstærker det almindelige billede af det danske folkestyre som sundt og velfungerende. 95 procent af politikerne angiver, at de er "tilfredse" eller "meget tilfredse" med udfordringen og afvekslingen i deres arbejdsdag. Næsten 100 procent tillægger netop de to kvaliteter ved arbejdet stor betydning. Langt hovedparten er også tilfredse med deres ansvarsområder, med den faglige assistance, med lønnen og med den fire måneder lange sommerferie. Ulykkelige politikere Vælgernes gunst og et kontor på Christiansborg er dog ikke tilstrækkeligt til at skabe en tilfreds politiker. En gruppe politikere - i NORDJYSKEs undersøgelse er alle politikerne anonyme for at give de mest ærlige svar - er kørt ud på et sidespor. Syv procent er utilfredse med samarbejdet med deres egne partifæller i folketingsgruppen, også selv om de tillægger diskussionerne i gruppen betydning. Seks procent er tilsvarende utilfredse med samarbejdet i Folketings udvalg. Syv procent føler ikke, de får den nødvendige faglige assistance til at udføre arbejdet, eksempelvis sekretærbistand. Internt i gruppen hjælper det dog at blive ældre. De midaldrende og ældre medlemmer af Folketinget - på over 45 - føler næsten alle, at de har stor indflydelse på, hvad partiet skal mene om de politiske spørgsmål. Syv procent er utilfredse med lønnen på lidt over en halv million om året plus tillæg og blandt andet gratis transport. Muligvis fordi mange kunne tjene meget mere i det private erhvervsliv, hvor især borgerlige politikere går som varmt brød.