EMNER

Det lysner for de udslidte master

30 mio. kr. skal rette op på efterslæb på gadebelysning, hvor bl.a. 7000 armaturer og 1000 master skal udskiftes

I mange år har det set sort ud med budgettet til vedligeholdelse af den kommunale gadebelysning. Men nu lysner det takket været pengene fra salget af elforsyningen. I morgen skal teknik- og miljøudvalget sige god for, at der over de næste fem år bruges 30 mio. kr. på at rette op på efterslæbet på belysningsområdet. Der er formentlig kun et sted at hente tillægsbevillingen nemlig fra indtægten fra salget af AKE Net. - Det er en sandsynlig mulighed, men alternativt kan de tage spørgsmålet med til budgetdrøftelserne, siger afdelingsleder Henrik Jess Jensen fra Trafik og Veje i Aalborg Kommune. I årevis har der ikke været sat nok penge af til området og ikke været budget til andet end at betale for de stigende elpriser - Budgettet har ikke svaret til opgaven i mange mange år, ganske simpelt. Og så må man sige, at budgetområdet i mange år er blevet mindre og mindre. Den del der er tilbage til at udbedre og renovere er blevet udhulet af de markant stigende elpriser. Det har med andre ord været dyrt at være fattig på belysningsområdet i Aalborg. - Der er ingen tvivl om, at hvis man havde penge nok, så kunne man lave endnu flere energibesparelser i dag med de teknologier, der er på lyskilderne. Man kan bruge lyskilder med væsentligt lavere forbrug og alligevel få en fuldt dækkende effekt ud af det, siger Henrik Jess Jensen. Med 30 mio. kr. kan standarden blive rettet op, og kommunen kan alene ved at udfase kviksølvarmaturerne opnå en besparelse på 40-50 procent pr. lyskilde. Samlet set giver det en reduktion af elforbruget på fem mio. kr. årligt. Udover at udskifte godt 15.000 belysningsarmaturer med kviksølv, hvilket er lovpligtigt grundet et EU-direktiv, så skal kommunen bruge millionerne på at udskifte ikke-sikkerhedsmæssige forsvarlige belysningsanlæg primært i oplandsbyerne. Der er bl.a. et akut behov for en udskiftning af anlæg i Frejlev, Nibe, Tylstrup, Sulsted og Ulsted. I disse byer er træmaster, gittermaster og luftledninger i en så dårlig stand, at det er blevet påtalt af Sikkerhedsstyrelsen. Desuden skal kommunen have sikkerhedsopdateret en række nedslidte gadelysanlæg, hvilket kommer til at betyde, at 7000 armaturer med lysstofrør og 1000 master skal fornyes.