Det lysner for Feggesund

Folketinget bevilger i år 200 mio. kr. til små færger. Mors-Thy Færgefart er skeptisk.

Formanden for Mors-Thy Færgefart Poul Roesen vil se det, før han tror det. Folketingets partier med undtagelse af Enhedslisten har godkendt en trafikplan, der opererer med et beløb på 94 milliarder kroner over de kommende år. Trafikplanen er malet grøn med store investeringer i den kollektive trafik, og i det perspektiv hører færgefarten mellem fastlandet og Danmarks mange småøer til. Trafikplanen afsætter medfinansiering af 200 mio. kr. i 2009 til nyinvesteringer i disse færgeselskaber, og beløbet vil være på finansloven frem til 2014. Formanden for Mors-Thy Færgeselskab Poul Roesen (K), der tillige er formand for Morsø Kommunes udvalg for miljø og teknik, siger til den netop indgåede trafikplan i Folketinget, at Thy-Mors Færgefart naturligvis vil undersøge mulighederne for at få fingrene i pengekassen til blandt andet investeringen i en ny færge på Feggesund-overfarten. - Aftalen er så ny, at jeg endnu ikke selv har nået at læse den, men embedsmændene arbejder på sagen, fortæller Poul Rosen, der har hørt, at trafikplanen har et afsnit om 200 mio. kr. til småøernes færgedrift. Læs hele artiklen i Thisted Dagblad lørdag