Det lysner for landbruget

Det ellers hårdt prøvede landbrug fik økonomisk vind i sejlene i 2011.

De første regnskaber for 2011 viser en markant forbedring af økonomien. Det gælder både planteproduktion, slagtesvineproduktion og kvægbrug.

De første regnskaber for 2011 viser en markant forbedring af økonomien. Det gælder både planteproduktion, slagtesvineproduktion og kvægbrug.

En gennemsnitlig heltidsbedrift forbedrede sidste år driftsresultatet med cirka 330.000 kroner i forhold til 2010. Det viser de første landsdækkende beregninger, som Videncentret for Landbrug har foretaget på baggrund af 765 regnskaber for 2011. - Det er en markant forbedring af økonomien i landbruget. Vi ser fremgang i varierende grad inden for næsten alle de store driftsgrene. Det gælder både planteproduktion, slagtesvineproduktion og kvægbrug. Det siger Klaus Kaiser, erhvervsøkonomisk chef på Videncentret. De forbedrede resultater skyldes primært, at landmændene har fået højere priser for deres produkter. Samtidig er produktionen steget, og landmændene har nu betydelig færre tab på finansielle kontrakter end de foregående år. De foreløbige regnskaber peger i retning af, at den gennemsnitlige bedrift i 2011 kommer ud med et plus i driftsregnskabet på mellem 350.000 og 450.000 kroner, når de endelige regnskaber foreligger senere på året. Mens alle de store driftsgrene samlet set har indkasseret tab de forudgående år, så vendte det hele vejen rundt i 2011, hvor alle driftsgrene fik et positivt driftsresultat. Den eneste undtagelse er smågriseproducenterne, som fik tab i 2011. Men de ventes til gengæld at få fuldt udbytte af de højere svinepriser i 2012. Størst fremgang ses hos mælkeproducenterne, som forbedrede resultatet med ca. 400.000 kroner i forhold til 2010. Planteavleres fremgang ligger på omkring 290.000 kroner i snit, mens smågrise- og slagtesvineproducenter har opnået et resultat, der er 50-100.000 kroner bedre end i 2010. /ritzau/