Aabybro

Det lysner for ture rundt om søen i Aabybro

AABYBRO:Alt tyder på, at allerede i år bliver et af de varmeste ønsker fra borgermøderne iAabybro, nemlig lys på stien rundt om søen, opfyldt.Desuden vil Aabybro Kommune arbejde mere for, at der kommer kulturelle aktiviteter i Nordjyllands MedieCenter. Det oplyser borgmester Ole Lykkegaard Andersen efter det seneste møde med AabybroBorgerforening og Aabybro Handels- ogErhvervsforening som opfølgning på borgermøderne. -Vi har jo haft møder med de øvrige lokalsamfunds foreninger, og der har været sat konkrete beløb af til ønskerne.Det har der ikke været for Aabybros vedkommende, men nu er vi nået frem til noget konkret, siger han. Og kommunen er blevet anmodet om at prioritere lys ved stien rundt om søen og flere kulturelle aktiviteter i mediecentret meget højt. - Det vil vi tage op på et økonomiudvalgsmøde, og det er muligt at behandle og besluttet og sandsynligvis også sætte arbejdet i gang i år, siger borgmesteren. Det vil koste mellem 300- og 400.000 kroner at anlægge lys rundt om søen. Samtidig blev kommunen opfordret til at arbejde videre med planerne om at få en bynær skov.