Lokalpolitik

- Det lysner over fjorden

Politikerne havde ikke meget at sige på budgetmøde i Mariagerfjord Kommune

Folkevisen "Det lysner over agres felt" blev sunget som indledning til byrådsmødet i Mariagerfjord Byråd torsdag aften. Og efter at have lyttet til både sang og politikernes talegaver kan vi tilføje, at det åbenbart også lysner over Mariager Fjord. I hvert fald er det aldrig gået så tjept med at 1. behandle budgettet. Det hele tog et kvarters tid. Politisk var debatten samtidig lige så støjende som fisk i et akvarium. Mest opsigtsvækkende var det næsten, at Dansk Folkeparti slet intet sagde. Ordfører Jørgen Hammer Sørensen tog stiltiende budgetforslaget til efterretning. De andre ordførere knyttede kun ganske få kommentarer til budgetforslaget. Borgmester H.C. Maarup (S) havde indledningsvis påpeget nødvendigheden af, at kommunen konsoliderer sig for at opnå økonomisk robusthed. Han lod dog også forstå, at det har været nødvendigt at bruge sparekniven, og at bl.a. medarbejderne har protesteret mod forslaget om at inddrage to seniordage til alle over 55 år. I budgetforslaget er der regnet med en uændret skatteprocent. Kommunen har dog søgt Indenrigsministeriet om at forhøje skatten med 0,5 procent. Det vil i givet fald betyde en ekstra indægt på 28 mio. kr., som skal bruges til en styrkelse af kassebeholdningen Budgettet 2. behandles 7. oktober.