EMNER

Det lysner

STRAF:Nu lysner det igen for de af vores børn, som af vanvare er endt ude i noget "snavs" og kan risikere at ende i fængsel. Den nye regering vil ændre VOK-regimets onde regel for den kriminelle lavalder fra 14 til 15. Ingen børn er forbrydere og har ikke selv valgt at ende i et kriminelt miljø. I virkeligheden burde man hæve den kriminelle lavalder til det fyldte 18. år. I den alder kan man også springe soldat, blive gift og har stemmeret. For at afhjælpe sociale og kriminelle problemer hos de helt unge bør man samtidig iværksætte foranstaltninger, så unge kommer ud af det dårlige selskab og kommer i gang med mere fornuftige aktiviteter. Straf har aldrig ført til noget bedre.