EMNER

Det må aldrig ske igen

Trods en budgetoverskridelse på 19 millioner kroner er der ingen skideballer i luften

Der er betydelige økonomiske problemer på familieområdet. I 2008 blev der brugt 8,5 millioner kroner for meget til anbringelser, til det forebyggende arbejde, betalingen af sikrede institutioner og aflastning af handicappede børn på døgninstitution. Familieafdelingen spår et merforbrug i år (2009,red.) på cirka 15 millioner kroner. Familieafdelingen får et minus på 10 millioner kroner. Det underskud bringes med ind i 2010, så problemet bliver ikke mindre fremover. Familieafdelingen Den største overskridelse ligger i familieafdelingen, der ellers har fået tilført 22 ekstra millioner i år, fordi antallet af anbringelser uden for hjemmet har været stigende. I det nuværende budgetår (2010, red.) er det stadig familieafdelingen og især udgifterne til anbringelser, der er smertensbarnet. Ovennævnte sætninger er uddrag af artikler fra det seneste par år. Der var altså al mulig god grund til, at den daværende forvaltningsdirektør Lis Rom Andersen bestilte den budgetanalyse af familierådgivningen og dele af dag- og døgnafdelingen, som børne- og ungdomsudvalget nu har fået forelagt. Overskridelse - Analysen viser en overskridelse på 19 millioner kroner. De 10 millioner skyldes aktivitetsstigninger, altså flere anbringelser, forklarer udvalgets næstformand Pia Karlsen (V). Hun fortæller, at resten skyldes for meget hjemtaget refusion. - Medarbejderne i familieafdelingen har måttet kere sig om børnene og har måske mistet det økonomiske overblik, lyder næstformandens forklaring på, at økonomien er løbet løbsk. Skyldfri - Ingen skal have skylden. Og slet ikke Lis Rom Andersen, som selv i sin tid blev opmærksom på uregelmæssighederne, udtaler Pia Karlsen. Hun og udvalget fritager altså den afgåede direktør for ansvar i denne sag. På den anden side forventer politikerne en kraftig opstramning af procedurer fremover. - Det må aldrig ske igen. Og vi tror på, at det aldrig sker igen. Vi hænger ingen ud, men vi kan ikke tåle flere overskridelser på familieafdelingens budget, understreger næstformand Pia Karlsen. For at undgå fremtidige budgetoverskridelser, får familieafdelingen nu støtte af et økonomisk team, så socialrådgiverne kan koncentrere sig om børnene. I en hvilken som helst sag om et udsat barn skal socialrådgiveren altid give to tilbud: Et optimalt tilbud og et lidt billigere tilbud. Opfølgning Fremover skal der ske en månedlig opfølgning på indsatsen og på, hvordan pengene bruges - og i særdeleshed hvor mange penge, der bruges. Budgetoverskridelser accepterer politikerne nemlig wwikke mere. Det er revisionsselskabet PricewaterhouseCoopers, der har lavet budgetanalysen for Frederikshavn Kommune.