Ravnshøj

Det må være en sag for EU

LØNNIVEAU:Lige et svar til Knud Erik Larsen, Ravnshøj (14.8.): Nej det kan da godt være, at i opgangstider er der ingen, der spekuleret i lønnedgang, men så snart der skal lukkes virksomheder så er den gal, og hvad skal man gøre? Jamen, det eneste, man næsten kan gøre, er at spare på omkostningerne. Her er løn den største udgift. Det er ærgerligt, det vil jeg da gerne være den første til at sige, men hvis éns arbejdsplads kunne reddes, hvem ville så ikke dette? Men som den gamle fagforeningsformand Thomas Nielsen sagde, at man havde sejret ad helvede til, så allerede for mere end 20 år siden var man klar over, at den var gal, og forleden stod der i avisen, at en tidligere tillidsmand fra slagteriet i Hjørring havde været på besøg på i tysk svineslagteri, hvor bl.a. polske kollonearbejdere fik hold nu fast 3 euro i timen (ca. 30 kr.), ja, så er der jo ingen, der kan være med. EU skulle blande sig. Det er da konkurrenceforvridende, men se om man gør det. Det var da noget for regeringen at tage fat i. At det går godt i Kina - nej, der lukkes værfter, og de skibe, der bliver færdige, oplægges så der er den også gal. Det. der holder deres hjul i gang, er statsstøtte til egenproduktion af biler også den utroligt lave løn. Så nej, der er ingen nemme løsninger, Bare der var. vi må håbe det bedste.