EMNER

Det må være sommerkuller

Det må høre til under kategorien ”sommerkuller”, at der nu er danske politikere, der foreslår

at Danmark skal garantere mere end halvdelen af de milliardlån, der skal bruges på en forbindelse over Femer. I forvejen er det tvivlsomt, om der overhovedet er udsigt til en ordentlig rentabilitet i en Femerforbindelse. Og det er da vanvid at stoppe en bro ned i halsen på tyskerne, som hverken vil have den eller finansiere den. Der kan være en positiv virkning af Femerforbindelsen for Lolland, Falster og Sydsjælland, men sandsynligvis vil det være svenskere og nordmænd, der vil have størst glæde af forbindelsen. Det vil give en masse ekstra transittrafik og gøre os til et transitland. Det vil trække landet skævt og ikke mindst sætte de nordjyske færger fra Hirtshals og Frederikshavn til blandt andet Norge under pres. Set fra Nordjylland må det være mere fornuftigt at investere i en tredje forbindelse over Limfjorden. Set fra et generelt perspektiv vil det være mest fornuftigt at investere i en ordentlig kollektiv trafik, inden man kaster sig ud i en Femerforbindelse. Hellere tog til tiden end bro til Tyskland. Endelig kunne man måske fra nordjysk side se en større interesse i at få en bro fra Århus-Kalundborg, hvis det endelig skulle være. Men når regeringen nu er ramt af trafikkuller, så er det måske, fordi man så gerne vil gøre Thor Pedersens ord til virkelighed – altså dem om, at ”vi snart kan købe hele verden”. Eller også – og det er mere sandsynligt – er det bevidst spin for at få danskerne til at tale om andet end nedslidte jernbaner, kiksede signalsystemer, færre togafgange og upålidelige køreplaner. Det er i hvert fald vanskeligt at se nogen ræson i, at Danmark skulle betale for en bro til 90 mio. tyskere, som de tydeligvis ikke har nogen interesse i. Regeringen er velkommen til at komme på bedre tanker.