Det Maadehold

Så må det lige frem igen, min gamle mormor Claras opslagsværk "Spørg Mig om Alt" fra år 1920. Denne gang Raad nr. 1264 om "Maadehold": "Hvis Menneskene alle var stærke og kraftige og levede i et sundt Klima; hvis de nedstammede fra kraftige Forældre og var blevne hærdede ved Opdragelsen; hvis de havde fortrinlige naturlige Anlæg og alle sad i gode, behagelige Stillinger; der ikke kunde indvirke skadelig paa Sundheden; hvis de var lykkelig gifte og forstod at beherske deres Lidenskaber, saa vilde der blive langt mindre Brug for Medicin og diætiske Regler, end der nu er". -sand