Det manglende verdensbillede

Tyge

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Knud Erik Larsen rammer ikke helt plet med sin seneste bog.

Gennem de seneste år er der kommet flere bøger om Tycho Brahe. Den nyeste i rækken, ”Tyge”, er desværre ikke den bedste. Selvom den er stor og bygget på megen viden, mangler den ”det sidste sving”. Tycho Brahe og hans skæbne er ellers spændende og god at blive klog af. Den verdenskendte videnskabsmand, der bliver mødt med hjemlig jantelov og frygt for nye tanker. Et Danmark, der var blevet præget af relativ åbenhed og nysgerrighed under Frederik 2., blev ændret til et samfund præget af interne magtkampe og religiøse mørkemænd under den unge Christian 4. Tanker udefra blev anset for farlige. Djævleuddrivelse og heksebrændinger opstod. Der var slet ikke plads til at erkende nye sammenhænge gennem videnskabelige fremskridt. Dette ramte naturligvis Tycho Brahe hårdt. Han opstillede på baggrund af højt kvalificerede beregninger et helt nyt verdensbillede (selvom det senere viste sig, det også kun var et skridt på vejen). Han skabte baggrunden for Kepler og Newton. Han var berømmet i udlandet og mistænkeliggjort i hjemlandet. Kan vi ikke genkende lidt fra vor tid, hvor det nye udefra ofte bliver mødt med uro og skepsis? Verden skal helst forblive, som den er. Alt dette er grund nok til, at emnet, Thyco Brahe, er spændende og dramatisk. Men desværre vælger Knud Erik Larsen en helt anden indfaldsvinkel. Han forsøger at ”fjernanalysere” Tycho Brahe - noget man skal være utrolig forsigtig med, hvad enten man er på geografisk eller tidsmæssig distance. Tycho Brahe havde temperament og var urimelig. Men jeg nægter at tro på, at det var sammenstød med hovbønderne eller manglende funktion på fyret på Kullen, der bragte Tycho den triste skæbne. Det var nærmere udfordring af det etablerede, såvel videnmæssigt som familiemæssigt, der gjorde det. Man ”går død” i romanen efter 150 sider, når man igen hører om småproblemer med familien eller sammenstød med præster og bønder. Romanen løfter sig ikke op i et lag, der betyder noget. Trist for både Knud Erik Larsen og forlaget Hovedland, der begge har ramt rigtigt så mange gange før. Men denne gang ej! Bedre held næste gang. Peter Duetoft kultur@nordjyske.dk Knud Erik Larsen: ”Tyge”. 371 sider, 269 kr. Forlaget Hovedland