EMNER

Det mener partierne om grundloven

Venstre (ordfører Birthe Rønn Hornbech): Bevar grundloven. Savner anledning med tilstrækkelig tyngde. Nok at gå i gang med indenfor gældende grundlov. Socialdemokraterne (ordfører Morten Bødskov): Forny grundloven. Skal kunne læses og forstås af alle. Mangelfuld beskrivelse af rettigheder og friheder. Partier og miljø skal med. Styrk Folketingets kontrol med udenrigspolitik. Dansk Folkeparti (ordfører Søren Kraruop): Bevar grundloven. Sikrer Danmarks eksistens som nation og retssamfund. Uforeninghed med menneskerettighederne er grundlovens adelsmærke. Ændring mangler politiskmog folkelig interesse. Konservative (ordfører Kaj Ikast): Bevar grundloven. Savner anledning til ændring. Nuværende er effektiv og rummelig - uden benspænd. Frygter vælgernej til ny grundlov. SF (ordfører Aage Frandsen): Forny grundloven. Uridssvarende - sprogligt sludder. ikke døsstraf. Ligestilling og personlig frihed skal sikres. Religionsfrihed udvides til religionslighed. Udvidede sociale rettigheder. Radikale (ordfører Niels Helveg Petersen): Forny grundloven. Svarer ikke til politisk virkelighed. Meget lang række af gammeldags enkeltheder. Sprogligt forældet. Fortier folkestyret. Frihedsrettigheder sporadisk behandlet. Kristendemokraterne (ordfører Jann Sjursen): Forny grundloven. Sprogligt forældet. Grundloven konstituerer ikke samfundet anno 2003. Ny grundlov skal styrke magtens tredeling, menneskeværd og ligeværd og indføre civil samfundspligt. Enhedslisten (ordfører Line Barfod): Forny grundloven. Danmarks riges grundlov skal også være for de fattige. Styrke menneske-og velfærdsrettigheder. Forbyde tvangsarbejde. Hindre suverænitetsafgivelse. Sikre lokalt demokrati. KILDE: WWWgrundlovsdebatten.dk