Det mener partierne

Der er bred politisk enighed om, at det danske forsvar skal ændres drastisk. Grænsen er ikke længere truet, og derfor er det nuværede mobiliseringsforsvar forældet. Til gengæld er der brug for en slagkraftig international styrke. To af stridspunkterne i det kommende forsvarsforlig bliver derfor hjemmeværnet og værnepligten. Her står folketingspartierne splittet. Venstre: Vil ikke afskaffe hjemmeværnet eller værnepligten, men ændre indholdet og opgaverne. Hjemmeværnet er billigt og vigtigt for den danske forsvarsvilje, men resurserne skal udnyttets bedre, og hjemmeværnet skal have større ansvar for de hjemmelige opgaver for eksempel i forhold til terror. Værnepligten skal bestå af en kort basisuddannelse og en frivillig overbygning. Socialdemokraterne: Ønsker at forsvaret skal bestå af professionelle og vil derfor gerne sætte værnepligten ud af kraft. S vil også gerne skære ned på hjemmeværnets 60.000 medlemmer, men vil bevare et mindre værn til for eksempel bevogtningsopgaver i forbindelse med terrortrusler. Dansk Folkeparti: Mener fortsat Danmark skal have et hjemmeværn, men vil gerne være med til at justere opgaverne, så hjemmeværnet i højere grad skal involveres i terrorberedskabet. Vil også gerne diskutere mindre besparelser på området. DF vil ikke afskaffe værnepligten, men de vil gerne forkorte den til for eksempel seks måneder. Det Radikale Venstre: Vil gerne afskaffe værnepligten helt og indføre professionelle soldater. R ønsker også hjemmeværnet helt afskaffet