Dronninglund

Det mener partierne

Bendt Danielsen (Borgerlisten) I Borgerlisten er kommunens økonomi heller ikke noget, der får de store smil frem. Bendt Danielsen har endnu ikke nærlæst budgetudkastet, men ved første øjekast, så ligner det en svær opgave. - Umiddelbart ser det ud til, at det bliver en svær opgave at løse. Og det ser også ud til, at det bliver svært at lave et budget, uden at det kommer til at berøre nogen, siger han. Karsten Frederiksen (Konservative) De kommende forhandlinger omkring budget 2008 får ikke Karsten Frederiksen til at smide håndklædet i ringen. Han erkender, at beløbet er stort men mener til gengæld også, at man skal huske tilsvarende er blevet større. Derimod tror han ikke på, at serviceforringelser bliver uundgåelige. - Jeg tror på, at det kan lade sig gøre at løse opgaven, men der bliver mange forskellige håndtag, der skal skrues på. Én mulighed er, at man over en bred kam kan undlade at foretage den fulde løn- og prisfremskrivning. Men der kan ikke herske tvivl om, at opgaven kun kan løses, hvis der foretages serviceforringelser. Karl Emil Nielsen (Dansk Folkeparti) Hos Dansk Folkeparti har Karl Emil Nielsen taget de alvorlige briller på. - Som tallene ser ud nu, er det værre end jeg havde ventet, siger han. Karl Emil Nielsen tror ikke på, at budgettet når i land, uden at der foretages en eller anden form for besparelser og han forventer, at de for en stor dels vedkommende bliver foretaget administrativt. - Set i lyset af den kommunalreform skal der ske besparelser her, det kan vi ikke blive ved med at undgå, og det har jeg aldrig lagt skjul på. Vi er nødt til at spare, hvor det batter - og det er for dyrt med to rådhuse, vi bør lukke det i Dronninglund, og i stedet lave et servicecenter. Jeg er klar over, at det vil give noget modstand i Dronninglund, men vi er nødt til at tage det fordomsfrit og jeg er sikker på, spørger du borgerne, vil de hellere lukke et rådhus, end at skatten bliver sat op med en procent, siger Karl Emil Nielsen, der derimod mener, at det kan komme på tale af opjustere ældreområdet.