Frederikshavn

Det Musiske Hus skal være Folkets Hus

SF’ere foreslår ændringer til forretningsgang på næste byrådsmøde

FREDERIKSHAVN:Det Musiske Hus skal være hele folkets hus, og derfor skal der skabes gode vilkår for brugerne - med særligt henblik på de ikke-kommercielle foreninger. Dét mener Jette Fabricius Toft (SF) og Paul Rode Andersen (SF) - og derfor er de kommet med to dagsordensforslag til behandling på byrådsmødet førstkommende mandag. Forslagene udspringer af problematikken omkring udskænkning i Det Musiske Hus, og hér lyder ét af forslagene fra de to SF’ere, at de ansvarlige for et arrangementet som udgangspunkt selv skal stå for salg af drikkevarer og lignende. Og hvis de pågældende arrangører ikke ønsker dette, skal Det Musiske Hus formidle en forpagtningsaftale. Toft og Rodes andet forslag går ud på at alle ikke-kommercielle arrangementer med rødder i det lokale foreningsliv som udgangspunkt kan benytte Det Musiske Hus vederlagsfrit - således som det p.t. kan ske i bl.a. Maskinhallen, selv om der evt. kan kræves betaling, hvis arrangøren er momsregistreret, formålet er rent kommercielt og hvis der samtidig kræves entré. - Det Musiske Hus af navn - Folkets Hus af gavn. Nu vi har fået Det Musiske Hus, og så er det også vigtigt, at alle frederikshavnerne får en ejerskabsfornemmelse til det. Og det vil blive ødelagt, hvis det bliver for dyrt at leje sig ind eller arrangementet drukner i bureaukrati. Jeg ved godt, at man bl.a. kan søge kulturudvalget om tilskud til afholdelse af arrangementer, men disse tilskud dækker for det første ikke den nuværende pris og dernæst skal man være i meget, meget god tid for at få dækket sin økonomi ind. Så med de nuværende regler går alt, hvad der hedder spontanitet og impulsivitet jo fløjten, siger Jette Fabricius Toft. Kulturudvalgsformand Hans Ulrik Vadmann afviser kontant Jette Fabricius Tofts bekymringer. - Der er ingen, der bliver ladt i stikken hér i forbindelse med Det Musiske Hus eller hindret adgang på grund af prispolitikken. Og i den forbindelse vil jeg gerne understrege, at der ikke er ændret på principperne i forhold til situationen som den var i Colosseum, siger kulturudvalgets formand Hans Ulrik Vadmann.