Aalborg

Det musiske hus

Mysundevej 2 Frederikshavn Colosseum er navnet de det oprindelige flaviske amfiteater i Rom, indviet i året 80 e.Kr. Den står trods sit forfald endnu som en statue over den romerske kultur i middelalderen. Alle i Frederikshavn har i den frederikshavnske Colosseums tid været bevidst om, at dette var stedet, hvor den frederikshavnske kultur i alle afskygninger har haft sin udfoldelse. Byrådet hat længe søgt et passende navn til den nye "Musikkens Hus", men ingen af de indkomne forslag har vundet nåde for det høje råd. "Musikkens Hus" synes heller ikke at være et passende navn. Det er vel kun betegnelse for en bygning. Navnet på dette hus bør have klang af den musikkultur, som det forventeligt vil blive rammen om. Navnet børe være: Konsonante, som betyder samklang Dette navn har først og fremmest relation til den musiske udfoldelse, men i lige så høj grad til frederikshavnernes samspil om et godt kulturliv samt til den politiske vilje til på demokratisk vis i samspil at forvalte meninger om vor bys og omegns udvikling. For ikke at bringe byrådsmedlemmerne i dilemma om en svær afstemning nøjes jeg med at foreslår et navn. Jeg håber, at mit forslag måtte være indkommet så betids, at det intetsigende "Musikkens Hus" kan forkastes.