EMNER

Det myldrer ind med indvendinger

Masser af borgere på banen med indvendinger mod det store nye renseanlæg ved Buddum - kommunen har fået input fra i alt 135

Kommunens plan om at bygge et stort, nyt centralt renseanlæg nord for Buddum med udløb i Kattegat i nærheden af Haslevgårde Å, har i den grad bragt beboerne i området op på mærkerne. I sidste uge afleverede en delegation fra en nyoprettet initiativgruppe en fælles indsigelse fra en række beboerforeninger og Als Borgerforening med i alt 111 underskrifter til formanden for teknisk udcvalg, Preben Christensen på det gamle rådhus i Arden. Ved fristens udløb havde teknisk forvaltning modtaget yderligere 24 indsigelser fra lige så mange enkeltpersoner. - Vi har ikke læst det hele endnu, men det, som folk primært giver udtryk for er bekymring, fortæller leder af kommunens planafdeling Jesper Vrå Andersen. Det gælder bekymring for forurening, det gælder bekymring for placering af ledningen i havet, og det gælder bekymring for eventuelle lugtgener. Initiativgruppens indsigelse indeholder et forslag til alternativ placering ved fjorden mellem Helberskov og Havnø ved området Måen og med udløb i Kattegat gennem en ledning, der følger fjorden ud. - Vi vil nu kikke det hele igennem og lægge op til at få lavet undersøgelser af, hvad der sker, når vandet ledes ud i Kattegat, siger Jesper Vrå Andersen. Læs mere i NORDJYSKE Stiftstidende, torsdag