Det nære bringer Gærum i top

GÆRUM:13 elever fra sidste års 9. klasse på Gærum Skole har gjort skolen til den højestplacerede af de nordjyske folkeskoler, hvis man udelukkende måler på karakterer. @Brød.9.- Jeg er naturligvis glad for, at vi klarer os godt, men der er utroligt mange faktorer, der gør sig gældende, før man får en god skole, siger skoleleder siden maj sidste år, Kaj Erik Jensen. Hans forgænger, Jens Christian Larsen, sidder nu i Folketinget, valgt af Venstre. - Det er lige så vigtigt, at børnene udvikler sig modenhedsmæssigt og personligt, siger han. Formanden for skolebebestyrelsen, Susanne Andersen, med to børn i henholdsvis 4. og 8. klasse og engang med samtlige fire børn på skolen på samme tid, måler på, om det er et glad barn, hun får hjem fra skole, som udtryk for trivsel. Gærum Skole er den overskuelige landsbyskole, seks kilometer uden for Frederikshavn, med 156 børn, fordelt på fra børnehaveklasse til og med 9. klasse. Klassekvotienten ligger på 15-16 stykker. Der er 15 lærere med ledelsen og en børnehaveklasseleder og 13 pædagoger tilknyttet Kernehuset, som rummer både børnehave og fritidsordning. Bedre børneliv Skolen har børnene, fra de er tre til de er 16 år, og har dermed mulighed for at lave en koordineret indsats for, hvad det er, man vil med dem. Med en konsulent udefra er man således netop i gang med at finde ud af, hvad der skal være skolens overordnede værdier med udgangspunkt i projekt "Bedre børneliv", som blev etableret for to år siden. Skolen og Kernehuset indgår i et tæt dagligt samarbejde under skolens overordnede ledelse. I skolen som i fritidsdelen bruger man den positive indgang. Når man taler om værdier, snakker man om trivsel i stedet for om mobning. Gærum er en by med ca. 1000 indbyggere. Der er brugsen og Guffen til at klare de daglige fornødenheder. Der er et rigt foreningsliv med idrætsforening, spejdere og Gærum Kulturcenter, hvor alle gode kræfter er repræsenteret. Der er fællesskab i byen. Og skolen har en aktiv forældrekreds. Der er gode elever med et godt fundament. Forældrene kommer fra gode middelklassefamilier. Samarbejdet mellem forældrene og engagerede lærere er omdrejningspunktet, mener Kaj Erik Jensen. Men der er også busforbindelse til Frederikshavn med timedrift. Børnene kan hurtigt stige af og på. Der er børn fra Frederikshavn på skolen, men der er også nogen, der kører den anden vej. Kritiske forældre Forældre i dag er utroligt kritiske. Hvis de er utilfredse, og der ikke lige på hylderne er den vare, de efterspørger, finder de en anden butik. Men heldigvis er der også mange positive forældre. - At drive skole i dag er en løbende proces, og det er utroligt vigtigt, at medarbejderne er med, siger Kaj Erik Jensen. Og det er lige så vigtigt at melde ud, hvad det er, vi står for. Målet må være, at børnene udvikler sig alsidigt, mens de lærer noget. Skolen deltager 6. april med åben skole, når Kulturcentret kalder til åben by i samarbejde med ejendomsmæglere. De vil godt være flere i Gærum. - Det er et godt sted at bo, hvis man kan li' at bo under overskuelige forhold. Man skal tænke på, hvad det er for noget vasketøj, man hænger ud, siger Susanne Andersen.