Lokalpolitik

Det nære demokrati hoster

Afskaf de politiske udvalg og sæt gang i den politiske debat i byrådssalen, mener byrådsmedlem i Rebild

Afskaf politiske udvalg og gør politiske forskelle, kompromisser og uenigheder mere synlige i byrådssalen, foreslår Leon Sebbelin (R). Foto: Jens Morten

Afskaf politiske udvalg og gør politiske forskelle, kompromisser og uenigheder mere synlige i byrådssalen, foreslår Leon Sebbelin (R). Foto: Jens Morten

REBILD:Afstanden mellem borger og lokalpolitiker er blevet større efter strukturreformens kommunesammenlægning. Det mener det radikale medlem af byrådet i Rebild, Leon Sebbelin. Han mener, at der skal skabes langt mere åbenhed i den politiske sagsbehandling, hvis interessen for lokalpolitik skal bevares. - Hvis jeg prøver at tage borgerbrillerne på og ser ind på vores politiske arbejde i Rebild, så ser det meget lukket ud. Der er alt for mange lukkede møder. Alt for mange politiske forhåndsaftaler. Alt for lidt, forudsigelig og unuanceret debat i byrådssalen. Det hele virker meget lukket. - Vi har nogle meget spændende politiske diskussioner, som sagtens kunne være åbne. Men vi har dem på lukkede temamøder, derfor er det ofte kun beslutningen, der kommer ud i offentligheden og ikke de politiske meninger og behandlinger bagved, forklarer Leon Sebbelin. Nedlæg de politiske udvalg Han er klar til at gå langt for at undgå, at det han kalder en nærdemokratisk hoste udvikler sig til en kompliceret lungebetændelse. - Hvorfor nedlægger vi ikke de politiske udvalg og holder byrådsmøder hver 14. dag, hvor alle sager lægges frem på den åbne dagsorden, spørger Leon Sebbelin. Forslaget er vidtgående, men tjener ifølge Leon Sebbelin et helt vitalt formål. En større del af den politiske behandling sker på åbne offentlige møder, hvis de politiske udvalg afskaffes. - Jeg vil gerne fremme den politiske diskussion, som jeg holder meget af. Diskussion gør os alle sammen klogere, og hvis den sker offentligt, så vil det vise borgerne, at vi ikke er ens. Borgerne får indsigt i en sags nuancer, og i hvordan vi hver især forholder os til den politisk, argumenterer Leon Sebbelin. Bøvlet er det spændende Leon Sebbelin er den første til at erkende, at et udvalgsfrit byråd vil være endog særdeles bøvlet. - Men det er arbejdet med bøvlet, der er spændende og gør lokalpolitik nærværende og relevant, svarer han selv. Den politiske organisation, som Rebild Kommune, og et overvældende flertal af resten af landets kommuner arbejder udfra, afskærer, ifølge Leon Sebbelin, alle, som ikke er dybt engageret i de enkelte sager i at følge med. Dermed falder interessen for nærdemokratiet og lysten til selv at tage del i det, frygter Leon Sebbelin. Til kamp mod vanens magt Leon Sebbelin mener, at lukketheden til dels er resultat af vanens magt i kommunerne. Man gør, som man altid har gjort, uden at stille de nødvendige spørgsmålstegn. - Et levende demokrati kræver gennemsigtighed, engagement, fornyelse og at vi hele tiden arbejder med det. Ellers forstener det fuldstændigt og bliver uvedkommende for alle andre end politikerne selv, mener han. Derfor går Leon Sebbelin ind for, at lokalpolitikerne dropper tilknappetheden og åbner op alle de steder, hvor det overhovedet kan lade sig gøre. Han mener ikke, at nærdemokratiet ligger døden nær i en respirator. - Men hvis vi fortsætter med at lukke os selv inde som politikere, så bliver offentlighedens interesse ved med at falde, og det vil være en frygtelig skam. Derfor skal vi gøre det så let som muligt for borgerne at gennemskue beslutningsprocessen og komme til orde i den, mener Leon Sebbelin.