EMNER

Det nærmer sig skamros af Venstre

LOVPRISNINGHvis den sidste Gallup i Berl.Tid. 25.04.04 er rigtig, mister Venstre 10 mandater. Det er derfor ikke mærkeligt, at Venstres lovprisningsklub i det Nordjyske henholdsvis formand, næstformand og sekretær i partiets erhvervsudvalg i "Stiften" forsøger at herliggøre og lovprise regeringens og især Venstres indsats, så det nærmer sig skamros. Det fremgår af det overmåde dityrambiske indlæg, at den enestående påskønnelsesværdige regerings indsats bl.a. har medført etablering af en "Forskningsfond for Højteknologisk Udvikling" med en beholdning/budget på 16 -seksten- milliarder kroner. Man forstår godt lovprisningsklubbens panegyriske cadeau til en så "fantastisk" indsats. Det er naturligvis en forglemmelse, at klubbens lovprisninger ikke rækker til at klargøre, hvordan den helt uovertrufne regering - sikkert som altid i lidenskabeligt samarbejde med Pia Kjærsgård - lige har kunnet finde 16 - seksten - milliarder kr. til denne fond. Kunne lovprisningsklubben ikke delagtiggøre NORDJYSKEs læserskare i denne ikke helt uvæsentlige del af dette "fantastiske" tiltag. Et beløb på 16 - seksten - milliarder kroner er trods alt en "sjat" penge, som man ikke sådan lige finder hver dag. En så prætentiøs fondsetablering formodes ikke - som de "enorme" skattelettelser - at være etableret uden, at der samtidig er anvist reel finansieringform, som det naturligvis vil være lovprisningsklubben en fornøjelse at delagtiggøre læserne i. Jeg er enig i, at vi har en sund økonomi. Statsfinanserne er i bedste orden med overskud på betalingsbalancen - alt i orden. Det er derfor uforståeligt, at Anders Fogh Rasmussen med så gode forhold ikke har været i stand til at bremse stigningen i arbejdsløsheden, der i dag er ca. 40.000 højere, end da Fogh tiltrådte. En tilstand, som mærkes mest i Nordjylland. Ligeledes er antallet af langtidsledige steget voldsomt i Foghs regeringstid, samtidig med, at antallet af tvangsauktioner er det højeste i mange år. Disse forhold skriver lovprisningsklubben af forståelige grunde ikke meget om. At der fortsat er et trecifret antal storbønder, der nu i årevis har modtaget over 1 - een - million kr. i årlig bistand/støtte, burde Venstre virkelig roses for, når de utallige nedskæringer og besparelser, der har fundet sted i det øvrige samfund, tages i betragtning.