Lokalpolitik

DET NY BYRÅD:

Hvordan kommer det ny byråde til at se ud, når Aalborg, Hals, Nibe og Sejlflod samles i én kommune. Det spørgsmål vil mange vælgere og kommunalpolitikere stille sig selv i den kommende tid. Derfor bragte NORDJYSKE i går en beregning, som viser, hvordan sammensætningen ville være, hvis vælgerne i de tre omegneskommuner havde haft mulighed for at afgive deres stemme til en ny stor kommune allerede i 20001, da der sidst var kommunalvalg. Vi har fået hjælp til beregningerne af Aalborg Kommune, som har brugt det samme edb-program som embedsmændene benytter, når de skal finde frem til fordelingen af mandater, efter vælgerne har sat deres krydser. Vælgerne vil givetvis tage lokale hensyn, når de afgiver deres stemme til den ny storkommune. Så der skal naturligvis tages forbehold for tallene, da mange stemmer kan flytte sig i forbindelse med næste valg. Men tallene giver alligevel et godt indblik i, hvordan et byråd kan komme til at se ud fra 2007.