Lokalpolitik

Det nye Aalborg

Fra 1. januar 2007 har vi officielt en ny Aalborg kommune, når Hals, Nibe og Sejlflod lægges sammen med Aalborg, og Det nye Aalborg bliver landets tredjestørste kommune. Men allerede nu er politikere og ansatte i de fire kommuner godt i gang med samarbejdet på tværs af de snart tidligere kommunegrænser, og fra efteråret kommer der for alvor fokus på den fælles fremtid for de godt 190.000 nordjyder i den ny kommune, når der skal holdes valg til det fælles byråd, eller som det hedder: "Sammenlægningsudvalg", der skal forberede etableringen af den ny kommune. Den avis, du sidder med nu, markerer, at NORDJYSKE har taget forskud på glæderne ved at samle de redaktionelle kræfter fra Hals, Nibe, Sejflod og Aalborg i en fælles redaktion. Vi vil fortsat dække alle fire kommuner hver for sig på hverdage, hvor artiklerne fra Hals, Nibe og Sejflod vil være at finde på side 8 og 9 i denne sektion. Et af målene for den ny redaktion er at fortælle de historier, der går på tværs og beskæftiger sig med den fælles fremtid for borgerne i den over 1000 kvadratkilometer store kommune, der bindes sammen af Limfjorden. Som foreksempel dagens artikler om lokallisterne på side 6 og 7. Fremover vil du kunne finde endnu flere af den slags artikler i vores aviser lørdage og søndage. For at styrke dækningen af Det nye Aalborg har vi udvidet Aalborgredaktionen med Liselotte Ramsing, som dækker Hals, Lars Vedsted, som dækker Nibe og Caspar Birk, som dækker Sejlflod. Med udgangspunkt i Mediehuset på Langagervej vil den nye Aalborgredaktionen lave avis, tv, radio og web for og om Det nye Aalborg. God fornøjelse Bruno Ingemann Aalborgredaktør