Det nye daghjem med den gammeldags stue

Ældre med svækket hukommelse finder tryghed og genkendelighed i nyt dagcenters ”bedstemorstue”

Ingrid Søndergaard og Kamma Mouritsen hygger sig i den gamle stue med plysmøbler og korsstingsbroderet sofastykke. FOTO: LARS PAULI

Ingrid Søndergaard og Kamma Mouritsen hygger sig i den gamle stue med plysmøbler og korsstingsbroderet sofastykke. FOTO: LARS PAULI

HOBRO:De er splinternye og moderne, rammerne omkring det nye daghjem på Plejehjemmet Solgaven i Hobro, men møblementet i stuerne giver minder om en længst svunden tid. - Jeg har hørt én sige: Sådan et billede har min farmor også haft! Det er lidt ligesom et træde tilbage i tiden - til en tryg tid, siger Janne Lolle, der beskæftigelsesvejleder i det nye daghjem. Ordene gælder den ”den gamle stue”, som er indrettet med plyssofa og plyslænestol, et stort broderet billede og gamle, kulørte blade. Blandt dem et nummer af Billed Bladet fra 1972 med 32 mindesider om kongen. Tanken med at lave en gammeldags ”bedstemorsstue” er at give de ældre en følelse af tryghed og genkendelse. Nogle bliver så grebet af den hjemlige stemning i den gamle stue, at de lægger sig til at sove til middag på den bløde sofa. Det nybyggede daghjem på Plejehjemmet Solgaven er rettet mod de svagere hjemmeboende ældre, der døjer med hukommelsen, eller som har brug for genoptræning, fordi de er blevet lammede i kroppen efter en blodprop. I daghjemmet kan de ældre lytte til musik, få læst højt af personalet og deltage i forskellige værkstedsaktiviteter. To stuer er indrettet, så man kan sove til middag i en rigtig seng dér. - Dagcenteret er også en aflastning af pårørende, der bor hjemme med en syg ægtefælle. - Ved at give ægtefællen tilbudt om at komme i dagcenteret skabes der mulighed for, at vedkommende kan blive boende i eget hjem og leve så normalt som muligt, siger Lene Kragh-Frederiksen, der er leder af terapeut- og beskæftigelsesområdet i Hobro Kommune. For tiden kommer der omkring 30 borgere fra Hobro Kommune i daghjemmet på Solgaven. De fleste har fået tilbud om et ugentligt besøg, mens andre opholder sig der to til tre dage om ugen. Det sker efter en visitation, som Hobro Kommune står for. Strålende glade - Jeg har oplevet ældre, der er kommet her første gang med nogen skepsis, fordi hjemmehjælpen eller familien har skubbet på. Men de går herfra strålende glade, efter at have haft en god oplevelse. Vi har kun haft enkelte, der holdt, fordi de ikke bryder sig om tilbuddet, fortæller Lene Krag-Frederiksen. De ældre, der kommer i daghjemmet på Solgaven er mennesker, der har brug for nærhed og overskuelighed. Derfor er der ikke mere end 14 til stede ad gangen, og der er en relativt god personalenormering på i alt tre. Cykel med hjælpemotor Tirsdags- og torsdagsholdene bruger det meste af tiden på at træne på den specialfremstillede kondicykel med hjælpemotor. Mens de sidder og knokler på cyklen, kan de nyde synet af Østerskoven uden for vinduerne - eller den collage med afklædte piger, som en af brugerne har lavet. For at der også skal være noget for kvinderne at se på, er der hængt en tilsvarende collage op med flotte mænd. Daghjemmet rummer et lille værksted, hvor nogle af mændene har lavet fuglekasser. Fremstilling af fødselsdagsduge til børnebørnene er et projekt, der har involveret både kvindelige og mandlige brugere af daghjemmet. En af de opgaver, der nu forestår, er at male haveredskaber. Lene Krag-Frederiksen kunne godt tænke sig, at der skabes nogle flere oplevelser for de ældre på de arealer, der ligger lige uden forstuerne. Et gravebed, et springvand samt buske og blomster, der trækker fugle og sommerfugle til, ville være dejligt, ligesom en beroligende helsegynge er et stort ønske. - Vi vil søge midler af Hobro Kommune, så vi kan få etableret et oplevelsesrum. Nu, hvor byggeriet er færdigt, kan vi over for styregruppen komme med vores bud på, hvordan vi ønsker det indrettet, siger Lene Krag-Frederiksen. Også for de yngre Når dagcenter-tilbuddet suppleres med nye lokaler på Hobro Alderdomshjem kunne Lene Krag-Frederiksen godt tænke sig, at tilbuddet om dagbeskæftigelse og træning udvides, så det omfatter de yngre hukommelsessvækkede. - Jeg tænker på yngre, der begynder at have det sådan i deres hverdag, at de ikke længere føler, de kan fungere. Nogen, der er i den tidlige fase af deres sygdom, og som med udfordringer kan styrke og vedligeholde deres færdigheder, siger Lene Kragh-Frederiksen.