EMNER

Det nye kommunestyres program

Søren Visti Jensen (SF) svarer Ole Rørbæk (S).

Søren Visti Jensen (SF) - har kigget forgæves efter Socialdemokraternes lokalpolitiske program.

Søren Visti Jensen (SF) - har kigget forgæves efter Socialdemokraternes lokalpolitiske program.

Den nyomvendte socialdemokrat Ole Rørbæk Jensen efterlyser i et indlæg i NORDJYSKE et politisk program fra byrådets politiske flertalsgruppe, V, C og SF. Nu er det jo ikke en naturlov, at der pr. automatik skal foreligge et sådant i forrige byrådsperiode blev der aldrig udarbejdet samlet program af "storfamilien" (måske derfor gik det som det gik?). I den nye flertalsgruppe, forskellige som vi jo er, har vi naturligvis haft nogle ting oppe at vende, som vi er enige om. Borgmesteren har allerede i sin nytårstale redegjort for, at vi vil værne om de kommunale kerneværdier i en tid med knappe midler det være sig ældreområdet, handicapområdet, skoler og daginstitutioner. Vi vil ikke lukke oplandsskoler, og vi vil værne om de forskelligartede daginstitutioner så nær på brugerne som muligt. Vi vil arbejde for at forbedre ældre- og handicapområderne med bedre normeringer og mindre bureaukrati. Vi mener, der er behov for at "ryste posen" på erhvervs- turisme- og eventområdet. Der har været lidt for meget automatik i bevillingerne til disse områder, og vi kunne savne et samlet overblik med mere målrettethed og gennemskuelighed i pengestrømmen. Vi vil gerne - også i en periode med uundgåelige personalereduktioner - forsøge at skabe mere tryghed i ansættelsen hos vore dygtige medarbejdere. Undgå "stop and go" situationer, hvor der på skift fyres og ansættes. Personalereduktioner skal så vidt muligt ske ved naturlig afgang. Med hensyn til Palm City, har ingen af konstitueringspartierne på noget tidspunkt været imod projektets gennemførelse. Vi har altid set det som et spændende tiltag, der kunne være med til at tilføre vort lokalområde hårdt tiltrængte arbejdspladser. Det vi har modsat os, er den positive forskelsbehandling, som det tidligere byrådsflertal har givet Palm City i forhold til andre iværksættere og entreprenører - det være sig i forbindelse med manglende garantistillelser i både selve handlen og den efterfølgende byggemodning. Vi vil gerne behandle vore driftige erhvervsfolk og entreprenører ens, og ikke ved særbehandling på grænsen til det ulovlige bringe hverken forsyningens eller skatteborgernes penge i fare. I forbindelse med valgkampen var jeg i øvrigt inde på de lokale socialdemokraters hjemmeside for at søge efter Jeres lokalpolitiske program. Jeg har netop i dag gjort det igen med det samme nedslående resultat: der var intet!