Det nye sognegårdsbyggeri i Hjørring ved at komme på plads

Formand håber på byggestart omkring årsskiftet

HJØRRING:De to menighedsråd, Sct. Catharinæ og Sct. Hans, har besluttet sig for, at det kommende sognegårdsbyggeri skal ligge i Nørregade, akkurat der, hvor planerne om det første byggeri, der ikke blev til noget, skulle ligge. Hvordan udformningen af byggeriet skal se ud er endnu ikke bestemt. Men meget tyder på, at kun bygningen Torvet 4, bliver stående. Hvis det bliver tilfældet, ryger den lille bygning, hvor Hjørring-Hirtshals Lærerkreds havde kontorer, den store røde hjørneejendom, hvor tidligere Kaffekoppen lå, og så kontorbygningen omme bagved, i Lille Kirkestræde, hvor de to menighedsråd har kontorer. Den endelige placering af det kommende sognegårdsbyggeri blev bestemt på et møde forleden mellem de to menighedsråd. Det skete i enighed, selv om der var to medlemmer, der undlod at stemme. En anden placering På mødet blev en anden placering ret overraskende også diskuteret, nemlig bag ved Sct. Catharinæ Kirke. Det var medlemmer fra Sct. Hans Menighedsråd, der mest var stemt for denne placering, men efter en diskussion endte det med placeringen på Torvet/Nørregade. Per Trondal, formand for Sct. Catharinæ Menighedsråd: - Den kgl. Bygningsinspektør, Niels Vium, har gjort det klart, at vi ikke ville få tilladelse til at bygge ret tæt ved kirken. Allerede af den grund ville det være vanskeligt, for så ville vi kun kunne bygge 440 kvadratmeter. Eller det halve af det, der er plads til på Torvet. Skulle vi bygge vest for kirken, måtte vi bygge i højden, og det mener jeg er en rigtig dum idé. I en redegørelse peger Niels Vium på, at bygningen, Torvet 4, er et bevaringsværdigt klassicistisk hus fra midten af 1800-tallet, mens de andre bygninger er i en kvalitet, så de er vanskelige at ombygge, både ud fra et økonomisk og arkitektonisk synspunkt. Ingen arkitektkonkurrence Per Trondal er fyr og flamme efter mødet og håber på, at byggeriet kan begynde til årsskiftet: - Der er sat penge af til projektet, men en anden god grund er også, at vi gerne skal i gang i indeværende periode. Skal et nyt menighedsråd arbejde med sagen, kan byggeriet nemt udskydes et par år, og det ser jeg ingen anledning til: - Det er med at slå til nu, mens pengene er til stede, påpeger Trondal, der regner med en pris på 15 millioner, inclusiv inventar. Per Trondal oplyser, at der denne gang ikke skal udskrives en dyr arkitektkonkurrence som sidst. I første omgang skal Niels Vium lave en skitse, hvorefter arkitekten vælges. Indtil nu er seks-syv arkitekter inde i billedet, heraf to fra Hjørring, oplyser Per Trondal. Det næste skridt i byggefasen er, at de to menighedsråd skal på rundtur for at kigge forskellige sognegårde ud - for at hente inspiration.