Lokalpolitik

DET OFFENTLIGE LIV

] Frede FredborgNielsens har ud over lokale tillidsposter bl..a. varetaget disse hverv: ] Mangeårigt menighedsrådsmedlem og -formand. ] Medlem af Sæby Byråd 1970-70, heraf de sidste 16 år som borgmester. ] Medlem af hovedbestyrelsen for DLG i 25 år, heraf de sidste 25 som formand for lands-repræsentantskabvet. ] Medlem af Nordjyllands Amtsråd 1990-1998. ] I taksationskommsionen forud for anlæggelsen af de nordjyske motorveje.