Lokalpolitik

Det offentlige system forenkles

JOBCENTRE:Hele intentionen med gennemførelsen af kommunalreformen har været en forenkling af de offentlige systemer. En forenkling som samtidig medfører, at borgerne i fremtiden bliver fritaget for at løbe fra kontor til kontor. Brønderslev Byråd skal nu til at forholde sig til fremtidens opgaveløsning, bl.a. i forhold til jobformidling. Helt konkret skal byrådet forholde sig til om kommunen skal søge om at få et B- eller C-jobcenter. I B-centrene er der lagt op til at der skal ske samarbejde på tværs. Mellem kommunen og Arbejdsformidlingen (AF) Det betyder to ledelsesmæssige referencehold. Det betyder, at der skal forhandles, når der skal træffes beslutninger med gyldighed for begge organisationer. Det vil alt andet lige medføre tidstab, manglende klarhed i informationen til medarbejderne og en reel risiko for, at man ikke arbejder efter samme mål, selvom man arbejder ud fra næsten identisk lovgivning. I lovgivningen er der lagt op til, at de ansvarlige for indsatsen i jobcentrene (staten og kommunalbestyrelsen) pålægges at udarbejde en plan for beskæftigelsesindsatsen hvert år. Dette arbejde vil være betydeligt lettere i et enstrenget system. Etablering af et C-center vil klart øge kommunens samspil med arbejdsmarkedets parter. Brønderslev Dronninglund Kommune vil få enestående muligheder for at udvikle en arbejdsmarkedsrettet indsats, hvor man under hensyntagen til eksisterende lovgivning kan udvikle nye metoder i forhold til alle ledige. Et C-jobcenter der varetager alle opgaver for kommunens borgere uafhængigt af, hvilken ydelse den ledige modtager. Kommunale målgrupper såvel som forsikrede ledige, må være det mest attraktive for kommunen og for de ledige borgere, for det er jo dem det handler om. Målet må være at sikre den ledige den hurtigste vej til arbejde, uddannelse eller en afklaring af fremtidig situation alt afhængig af den pågældendes situation.Derfor vil jeg anbefale at Brønderslev- Dronninglund kommune søger om etablering af et C-jobcenter