Pandrup

"Det organiske verdensbillede" til debat

PANDRUP:Aksel Bording er foredragsholderen, der som tidligere skoleleder på Stevns Friskole, nu valgmenighedspræst og cand.pæd. i religion og livstolkning, sætter sin fortolkning til debat i Kirkehøjskolens foredragsaften i Jetsmark Sognegård på torsdag. Han har holdt en række kurser og foredrag rundt om i landet med hovedvægten på den historiske og den religiøse dimension samt pædagogik og fortællinger. Et holistisk-mytologisk syn, et eksistentielt helhedssyn på forholdet mellem menneske og univers. Foredraget former sig som en fortælling om menneskelivet og universet – som et ”jeg - du forhold”, hvor mennesket spejler sig i sine omgivelser grundet dets bestandige søgning efter mening, helhed og identifikation. Fortællingen tager udgangspunkt i myten om asken Ygdrasill (verdensaksen i den nordiske mytologi). Herfra følger beretningen den organiske vækst, der opstår i vekselvirkningen mellem træets vældige rødder og den eviggrønne krone. Der sættes fokus på naturens og universets rod, på historiens - og på den religiøse rod. En rejse i tid og rum, der viser menneskets fodaftryk i form af skiftende naturvidenskabelige - og religiøse verdensbilleder. Beretningen skal ses som en poetisk rekonstruktion af universets tilblivelseshistorie og menneskets sprogliggørelse af verdensaltet.