- Det oser af mistillid

Private virksomheder opnår nu ret til at udfordre Nordjyllands Amt

Lokalpolitik 1. marts 2003 07:00

AALBORG: - Jeg synes, at det oser af mistillid til amtsråds- og kommunalpolitikerne om, at vi ikke kan finde ud af at lave de mest hensigtsmæssige løsninger. Denne udlægning af teksten står amtsborgmester Orla Hav (S), Nordjyllands Amt, for med henvisning til en ny ændring af Styrelsesloven der indebærer, at private virksomheder nu opnår ret til at udfordre eksempelvis Nordjyllands Amt på udførelsen af opgaver. Ifølge ændringen har amtet dog ikke pligt til at lade opgaven overgå til eventuelle private virksomheder. Derimod har amtet pligt til at sammenligne omkostningerne ved at antage tilbuddet/udfordringen med de omkostninger, som amtet har ved selv at udføre opgaven. Orla Hav: - Vi har helt generelt og principielt en naturlig interesse i at få løst opgaver bedst muligt og til den rigtige pris, og når denne ændring trumfes igennem, så får det et skær af, at vi skulle sidde med skjulte hensigter på opgaveløsningen. Amtsborgmesteren henviser til, at amtet i forvejen udfordrer markedskræfterne, når priserne skal prøves af. Han siger, at bygge- og anlægsopgaver i et stort antal udbydes i licitation, ligesom den kollektive trafik også kom i fast udbud. Orla Hav har dog også den holdning, at nogle områder ikke er så velegnede til sådanne udfordringer og peger her på f.eks. amtets vejvæsen (NAV), der på den ene side tager sig af såkaldte nurseopgaver og på den anden en række tilsynsopgaver. - Hvis det nu blev splittet op, så kunne der måske opnås driftsoptimering på det ene felt og ikke på det andet, men det ville jo samtidig også give en vis ubalance i tingene, mener han. Amtsborgmesteren siger, at ændringen er ren ideologi fra regeringens side. - Regeringen tror, at alt kan klares via markedskræfternes frie spil, og det synspunkt er jeg absolut ikke enig i. Orla Hav fastslår, at Nordjyllands Amt ikke er bange for at blive udfordret, og han tror, at antallet af den slags udfordringer vil være yderst marginalt. Amtets økonomiudvalg skal behandle sagen på sit møde på mandag, hvor man også vil tage stilling til, om den interne udfordringsvejledning skal gøres offentligt tilgængelig eller ej.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...