Redningsvæsen

Det passer ikke

AMBULANCE-UDBUD:Fællestillidsmanden ved Falck, Vagn Flink, ved givetvis meget mere om ambulancekørsel, end jeg gør. Desværre præger det ikke hans svar til mig (2.2.). Vagn Flink skriver, at ingen regioner har lavet kontroltilbud i forbindelse med udbuddet af ambulancekørslen. Det passer ikke. F.eks. fik Region Hovedstaden et konsulentfirma til at lave et sådant kontroltilbud. Her kunne man konstatere, at Falck i de områder, hvor der var konkurrence, lå under kontroltilbuddet, mens man i andre områder lå over kontroltilbuddet, men alligevel fik kørslen i fire områder. Vagn Flink har ret i, at det virker tåbeligt, at regionen ikke tager opgaven hjem i de områder, hvor kontroltilbuddet var det billigste. Det foreslog Enhedslisten, men det afviste flertallet i Region Hovedstaden. Jeg forstår heller ikke, at Vagn Flink kan påstå, at det ikke er hensigten, at man i forbindelse med lukningen af en lang række akutmodtagelser landet over, skal integrere ambulancerne endnu mere i behandlingen af patienterne, end det allerede sker. Det påstår i hvert fald både regionsformænd og sundhedsministeren. Hvis dette ikke er muligt, sætter det jo unægtelig disse lukninger i et endnu mere grotesk skær.