Det Radikale Venstre: Mere medmenneskelig service til borgerne

Det Radikale Venstre vil arbejde for følgende punkter i Brønderslev-Dronninglund Kommune: 1. Der opbygges en kommune med en forvaltningsstruktur der er åben, kompetent og med fokus på brugervenlighed i forhold til alle kommunens borgere. 2. At kommunens mangfoldighed og beboeraktivitet styrkes og understøttes ved at satse på kommunens decentrale kvaliteter, der skal udarbejdes en landsbypolitik. 3. Kultur, sports- og naturaktiviteter der bygger på frivilligt engagement skal understøttes. 4. Vi er imod den herskende tendens til at statsliggøre og teste for alt i folkeskolen, vi tror på skolen som selvforvaltende enheder der i samarbejde mellem lærerværelse og skolebestyrelse kan udvikle en fortsat god skole 5. Kvalitet i undervisning, lokaler og materialer i Folkeskolen skal prioriteres højt. Plads til alle og rummelighed skal give hver elev plads til at udvikle netop sine særlige evner. 6. Flere ressourcer til støtte for elever med særlige vanskeligheder er en nødvendig forudsætning for at Folkeskolen kan være rummelig. 7. Grundlaget for specialskolerne sikres ved en aftale med de omgivende kommuner, alle børn skal have det tilbud der er bedst for netop dem uanset om opgaven kan løses kommunalt eller kræver en større enhed. 8. Kommunens borgere skal kunne forvente medmenneskelighed, respektfuld og kompetent behandling når særlige behov opstår – hele kommunens social- og sundhedsområde bør være præget af helhedstænkning. 9. Kvalitetsstandarden i den nye kommunes ældrepleje skal bygges op med det bedste fra de to kommuner. 10. Kommunens ældre- og handicapråd skal sikres relevant materiale og respekteres som høringspartnere. 11. Ved at bruge og udvikle moderne teknologi til at bekæmpe miljø- og lugtgener skal der skabes plads til landbruget som en fortsat del af kommunens fremtid. 12. At kommunens tilsynspligt og miljøgodkendelser håndteres restriktivt under hensyntagen til især vandløb og drikkevandskvalitet.