Socialforsorg

Det rammer kun naboen - er du nabo?

1-2% af befolkningen rammes på et tidspunkt af skizofreni. 4-8% af befolkningen rammes som pårørende. alene til denne sindslidelse (der findes også andre). En ung skizofren har 4500kr. Før skat! Om måneden!! Til ALT!!! Historiens alvorligste sindslidelse!!!!

Af Ulla Sauer Hellestedvej 12 St. Heddinge u.sauer@vip.cybercity.dk Budgettet for en ung syg kontanthjælpsmodtager ligner andres på nær den høje medicinudgift og den manglende mulighed for indtjening grundet sygdommen. Konsekvenserne af dette munder ud i , jeg nævner i flæng, manglende medicinering og kontakt til omverdenen Det seneste argument for unge (syge) jeg hørte fra de ansvarlige(?) politikere lød: ”Vi kan jo ikke forskelsbehandle de unge”. Hm..........Så må de jo se at få deres tilgodehavende ind hos unge handikappede, som har fået bevilget rullestole mv. eller tvinge dem til at lære at gå. For ”vi skal jo ikke forskelsbehandle de unge”. Eller hvad? ”Det går fantastisk godt”. Citatets ejer påstås, i visse kredse, aldrig at tage fejl. ”De fattigere er faktuelt blevet fattigere”. Citatet stammer fra økonomer udenfor Christiansborg, der ikke er tynget af klistrede taburetter, politiske motiver eller magtbegærlighed. Hvorfor er det lige, at jeg tror mere på sidst nævnte, end på en statsminister, der i sin tid måtte gå af som skatteminister på grund af kreativ bogføring? Hvorfor? Sengepladser udgør en anseelig post, hvorfor der f. eks. nedlægges ti pladser i Frederiksberg kommune i disse dage. Regeringens besparelser , herunder udgifter på psykiatriområdet, ligner en tragikomisk farce, der budgetteres efter princippet ”to skæve gør én lige”( den komiske del ) og ”survirval of the fittest”(den tragiske del). Det ses illustreret i nedenstående paradoks: Penge bruges til at afdække unge syges behov ligesom talrige udvalg nedsættes. I folketingssalen og gruppelokalerne bruges mandtimer på at diskutere fordelingen af beløb, svarende til 1/2 portion kattemad dagligt. Der bekostes tykke rapporter om de unge syge. Socialkontorer, bruger løn timer og lægger yderligere beslag på økonomiske ressourcer for at kunne uddele en pakke tyggegummi og et sæt snørebånd ekstra om året. Der spenderes penge på arbejdsprøvninger, aktiveringer og revalideringer, som ofte kun forværrer sygdommen. Lignende stressfaktorer udløste jo netop den ulykkelige tilstand; Men tænk, hvis regeringen flyttede bare lidt af pengene fra dette ”bureaukratispild” til de syges betændte økonomi. Forsikringsselskaberne og politietaten ville juble på grund af mindre ”overlevelseskriminalitet”. Sengepladser udgør en anseelig post, hvorfor der f. eks. nedlægges ti pladser i Frederiksberg kommune i disse dage. Men det går upåagtet hen at lade en indlagt patient trille tommelfingre 1/2 år på hospitalet på grund af ventetid på : scanninger, blodprøver, psykologtest, fysiske test , lægesamtaler, opjustering af medicin, nedjustering af medicin, udtrapning og indtrapning af ny medicin, manglende bemanding, faste læge på orlov, på ferie, barn syg mv. Forsinkelser, forsinkelser og forsinkelser Bare for at nævne nogle få eksempler på ventetid, som hvis de blev udført med blot et par dages ventetid kunne nedbringe hospitalopholdet til en sjettedel dage og, ikke mindst, forkorte patienternes lidelser ditto. Et slag på tasken giver 140 dage ganget med ca. 4000 kr. pr dag for een sengeplads = 560.000kr. Der kan GODT NOK købes meget kattemad, snørebånd og tyggegummi for de penge! Disse surrealistiske molbohistorier adskiller sig imidlertid fra originaludgaven ved at tage sit udspring i virkelighedens verden. Mange penge bruges på undersøgelser og betænkninger mv., i håb om at kunne ”sende aben videre”. Det ville faktisk være billigere med, handling og støtte, som der er brug for. Nu! Tillad mig at foregribe begivenhedernes gang, inden regeringspolitikere forsøger at retfærdig gøre ovenstående politik med slidte modargumenter og vildledende myter: 1) ”Al elendighed skyldes den forrige regering.” Spar os dog for os for påstande mod påstande. Spar os for mudderkastning på børnehaveplan; Intet fratager den siddende regering for pligten til at løfte fortidens byrder. 2) ”Der er mulighed for fleks job og pension”. Ja, hvis man ikke kulsejler forinden. Man skal være stærk for at være syg. Og have overskuddet til at kæmpe for disse rettigheder; Besad sindslidende dette overskud, havde de slet ikke brug for en pension!. Derfor er dette er en gedigen selvmodsigelse! 3) ”Det er Kommunernes, Amternes, Guds, Julemandens og Forældrenes opgave, at løfte nævnte byrder. Ikke statens.”Der er ikke noget at komme efter” 4) Men Amterne bor i staten, den I ved, med overskud på finans budgettet. Stater er dig og mig. Og også de sindslidende unge........ I ved, dem heeelt nede på bunden af samfundet. Man får den tanke, at der er mere prestige i at bygge et nyt kunstmuseum end i at støtte psykisk syge unge. eller at det giver et ”bedre” eftermæle, at være den regering, der næsten udryddede psykiske lidelser? (ved at nedtone de sindslidendes eksistens, deres stadig dårligere og korte liv, forårsaget af bl. a en absurd dårlig økonomi. Deres økonomisk ruin bringer disse sårbare personer ud over kanten. De er for svage til at råbe om hjælp, gå i strjke, demonstrere eller udgøre en pressionsgruppe, som kan kræve sine rettigheder. I forvejen forsøger 1/2 delen af alle skizofrene selvmord, næsten alle unge og det lykkes for 10-15% af dem. Så måske er det sandt at regeringen udrydder psykiske lidelser. Støt de unge syge økonomisk NU!. Stop jeres brudte løfter og tomgangssnak. NU! Brandmænd sætter sig jo heller ikke ned ”i rundkreds pædagogik” og diskuterer, hvordan branden skal slukkes, mens huset brænder ned. I risikerer at jeres kommende plejehjem bliver brand tomten, fordi der bliver færre erhvervsdygtige til at pleje jer. Det undgåes bl. a ved at behandle generationen af syge unge så de får fodfæste her i livet. Og genvinder en grad af erhvervsevne. I stedet for at gøre dem til nervenedbrudte eller kriminelle.De ansvarlige risikerer at smage deres egen medicin; et uværdigt liv Det er også med i prisen for at tabe ”taberne” på gulvet. For der er jo rigtig mange andre tabere i ungdomsgenerationen, som kunne reddes med bare lidt mere omtanke blandt politikerne. Skal unge, blandt andet skizofrene, fortsat leve langt under fattigdomsgrænsen i et land, der tilhører et af verden rigeste? Med 4500 kr. om måneden før skat? Og spises af men én psykiater til 80 alvorligt syge unge i det opsøgende psykoseteam? Regeringen har bemyndigelsen til at redde naboen. Skizofreni rammer også naboen.............. Er du nabo?

Forsiden