EMNER

Det rene vanvid

GÆLD:Fantasien, troen og illusionerne spiller ind overalt i tilværelsen. Derfor må hvert enkelt menneske tage konsekvensen af sin egne fantasier, tro og illusioner og frem for alt ikke belastes af andres fantasier, tro og illusioner. F.eks. mener vor finansminster, at man kan spare papir op og tryksværte op, når blot man kalder tryksagen for penge. Hvis jeg f.eks. sparer 1000 kroner op og sætter dem i banken, og min nabo dagen efter går ned i banken og låner mine 1000 kroner til et nyt køleskab eller finansminsteren får dem til udbetaling til en arbejdsløs, så er der jo i sagens natur ikke sparet noget op, men højst stiftet noget gæld borgerne imellem, som næppe gavner statsbudgettet ret meget. Hvis f.eks. illusionerne stiger på Børsen, stiger aktier, obligationer m.v. og disse "illusionsværdier" kan så belånes ved pantsætning i banken og derved omsættes i kontanter. D.v.s., at illusioner er en vare, man kan købe og sælge, så længe illusionen holder. Det var bedre, om man kunne låne lidt på kærligheden til konen, så man derved fik lidt penge til bryllupsrejsen og så holde den kærlighed ved lige, så lånet ikke forfaldt til omgående betaling? Når illusionerne falder blandt børsspekulanterne, så mangler samfundet pludselig penge til at sætte noget i gang for, og så bliver alle successiv arbejdsløse. At et sådant illusionssamfund er det rene vanvid, er vel overflødigt at anføre - især når illusionerne svinger så meget, som tilfældet er p.t.