Skolevæsen

Det ringede ind til fødselsdagsfest på skolen

SKAGEN:Sjælden er en 30-årig blevet fejret så omfattende, som det var tilfældet med Hedeboskolen i går. Da det i begyndelsen af august ringede ind til et nyt skoleår, var det 30 år siden, klokken første gang lød på bankerne, som fik sin egen moderne skole. Og det ville man så lidt forsinket fejre med en lang række festlige indslag i løbet af formiddagen. Der blev lavet fælles kunstværk, taget billeder af eleverne i sjovt tøj, danset, sunget, kastet bold, spist frugt, hoppet på pude og så videre. Der var fuld fart på hele dage, og som billederne fortæller, blev det en rigtig dejlig dag. Hedeboskolen er etableret i 1974 og renoveret i 1987. Det er en såkaldt klyngeopdelt skole med store fællesarealer. Der er rundt regnet 349 elever og 68 ansatte, hvor de 39 er lærere. Skolen har 0. til 9. årgang med to spor. På Hedeboskolen finder man også en række klasser og fritidsordning for elever med særlige behov, og fra næste år samles alle specialklasser i Skagen på Hedeboskolen. Her finder man også specialklasser i amtslig regi, så snart får elever med særlige behov glæde af, at megen ekspertise på det område er samlet ét sted. Hedeboskolen har iøvrigt også et liv efter, der ringes for ordinær undervisning. Skolen benyttes i stor udstrækning til voksenundervisning, musikskole og idrætsforeninger, og der er også en del overnatning i forbindelse med blandt andet idrætsstævner og festival.