det russiske atomaffald

[ 50 kilometer fra den norske grænse opbevares udtjente brændselsstænger fra russiske atomubåde. Affaldet opbevares på flådebasen Zapadnaja Litsa ved Andrejevabugten ved Kolahalvøen, der ligger mellem Hvidehavet og Barentshavet. Stængerne opbevares i metalrør, indkapslet i beton. Det har længe været kendt, at radioaktivt materiale har forurenet vandet i området. Ud over brændselsstængerne opbevares flydende og fast radioaktivt affald på basen. Kilde: Den norske miljøorganisation Bellona