Det sære leveringssystem

KØLEMAD:Selv om telefonsnak ikke var det, jeg efterlyste i mit forrige indlæg, hører det vel til almindelig høflighed alligevel at takke for de mange opringninger. Det barske ordvalg viste i hvert fald en særdeles bred enighed om modstand mod den vedtagne ændring af leveringsformen fra det kommunale køkken i Hjørring. Det er jo ikke noget nyt, at der på et vitalt ældreområde savnes blot en lyd fra Ældre Sagen eller det lokale ældreråd. Men det skuffer derimod, at ingen af mange, der så indædt gav sig til kende pr. telefon, ikke i stedet gav udtryk for deres modstand i vores lokale avis, som det var min hensigt med opfordringen til reaktion. Den ugentlige udbringning af den gode mad fra et særdeles velordnet køkken i kold tilstand er just ikke præget af et særlig værdigt menneskesyn. Og ophavsmændene har bestemt ikke tænkt sig at indføre det sære system i eget køkken, som af flere af de ældre i telefonen betegnedes som en form for fodring.

Forsiden