Skolelukninger

Det sagde de også

SKAGEN:Den konservative generalforsamling torsdag aften på Sømandshjemmet i Skagen blev afviklet i god ro og orden. Det blev da også mere til spredte bemærkninger ud over de egentlige taler end store diskussioner. Der faldt blandt andet flere bemærkninger om skolestrukturen: Leo Mikkelsen: Jeg fik min dåbstale i byrådet den 7. januar 2002, hvor de konservative stillede ændringsforslag til dagsordenen omkring Kappelborgskolen. Det gav for øvrigt 15 kroner fra de andre byrådsmedlemmer. Hvis bare et par stykker fra Venstre den aften havde haft mands- eller kvindemod og stemt efter personlig overbevisning, ville den debat, som vi nu skal igennem på næste byrådsmøde, være undgået. Sådan blev det ikke, og nu får vi så i stedet debatten en gang til i byrådssalen mandag aften. Leif Rehn: - Jeg er glad for at høre, at Leo Mikkelsen fortsat mener, at Kappelborgskolen skal nedlægges. Det skulle den have været for lang tid siden. Iver Nissen: - De skulle nok have lyttet til os konservative, da vi i sin tid diskuterede skolestruktur. Dengang foreslog vi at opføre en helt ny skole ved svømmehallen. Leo Mikkelsen: - Renoveringen af parkeringspladsen ved rådhuset er en anden af de sager, som jeg vil nævne. Teknisk forvaltning bliver ofte beskyldt for sendrægtighed, men i dette tilfælde ville de påbegynde renoveringen af p-pladsen lige inden turistsæsonen. De konservative gjorde opmærksom på det ubelejlige tidspunkt og foreslog med henvisning til mulighed for øgede indtægter, at der kun skulle lægges stabilgrus på arealet inden sæsonen, og først påbegynde det egentlige arbejde efter sæsonen. Sådan blev det, og kommunen tjente mange "moms belagte" kroner på denne udsættelse af arbejdet. Anni Frederiksen: - Hvad gør vi med alle de, der bliver fyret på rådhuset. Der sker jo en masse i denne tid, og der er ingen arbejde til dem? Det ender jo med, at de også flytter fra kommunen lige som flygtningene og andre. Leo Mikkelsen: - Vi må jo erkende, at der har været brug for at reducere antallet af ansatte på rådhuset. Der er tale om en slankning, som direktionen er blevet pålagt at udføre i praksis. Jeg mener, at det er rigtigt og sundt, det er selvfølgelig beklageligt for dem, som det går ud over. Men alternativet var jo, at vi skulle betale mere i skat. Lise Skou: - Jeg håber virkelig, at I vil arbejde hårdt for, at vi får en biograf og et kulturhus. Byen er bare helt død om aftenen. Leo Mikkelsen (til sygehuslæge Poul Christensen): - Tror du, at amtet har ladet Skagen Sygehus overleve, fordi de forventer, at det bliver tvunget til at lukke på grund af lægemangel? Poul Christensen: - Jeg tør ikke sige, om nogen har spekuleret i det. Jeg har ikke helt forstået, hvorfor de vendte om på en tallerken. De havde været ude med forslaget om at nedlægge sygehuset i Skagen. De havde været ude i storm mediemæssigt. Der manglede sådan set bare, at de stod fast, og jeg er stadig ikke klar over, hvorfor de valgte at gøre det, som de gjorde.