EMNER

Det sagde de om budgettet:

Under anden behandlingen af det kommunale budget for 2009 torsdag aften havde de forskellige lister og partier vanen tro mulighed for at kommentere resultatet.

Thorkild Christensen (S) lagde for: Socialdemokraterne er godt tilfredse med budgettet ud fra de vilkår, vi har haft. Skattestoppet er årsagen til, at vi ikke kom videre. Set i det lys er det et optimalt budget, vi har vedtaget. Vi er glade for at blandt andet besparelserne på børneområdet blev taget ud. Så fulgte Anders Norup (V): Vi deler tilfredshedn hos Venstre. Det er et godt budget, det har været en god proces, og der er en stor opbakning til et budget, som sikrer stabilitet og ikke indeholder de store besparelser. Lene Schmidt Aalestrup (K): Vi er landet tilfredsstillende, og vi sikrer fortsat udvikling og vækst i vores kommune. Hos de konservative håber vi meget på, at skolerne vil komme i fokus i det kommende år, men vi er meget tilfredse med budgettet. Bertil Mortensen (SF): Budgettet er ikke optimalt. Vi har haft Lars Løkke Rasmussens (finansminister (V) red.) for panden og haft både arme og ben bundet. Der er meget vi gerne vil gøre i Rebild, men som de eksterne rammer ikke giver os mulighed for. Leon Sebbelin (R): Mellem første og anden behandlingen er der foretaget nogle gode tilpasninger, og jeg bemærker med tilfredshed, at flere af syv-mandsgruppens forslag er kommet med. Men med de rammer der er lagt for de kommunale budgetter fra regeringen, så ser jeg med spændig og nogen gysen frem mod de kommende budgetlægninger. Gitte Rubæk (L): Vi er også glade for, at mange af vores forslag er kommet med. Men hos os nager skoleområdet stadig. Vi vil meget gerne være med til, at byrådet begynder at se nærmere på tildelingen af penge per elev til skolerne. Der er stadig et efterslæb. Mogens Schou Andersen (DF): Det er små ting, som gør, at jeg ikke er med i budgettet. Jeg synes, at byrådet har været enormt stædige i fredningen af kultur- området, og det bliver spændende at følge, om der i fremtiden fortsat er vilje til at frede kulturen på bekostning af de ældre. Børge Olsen (UP) var fraværende. Han stedfortræder stemte for budgettet.