Det sagde politikerne

Borgmester Erik Kirke- gaard Mikkelsen, (K): - Nogen har sagt, at Havndal er blevet forfordelt i Mariager Kommune, men det passer ikke. Havndal har en hal, det har Assens ikke. Havndal har et flot og præsentabelt ældrecenter, og der er en ny omfartsvej på budgettet - i Mariager har de ventet på en omfartsvej i 20 år. En renovering af Havndal Skole er også på vej. - Vi har levet sammen i et harmonisk ægteskab i 34 år, hvis I stemmer til Randers, er det et brud med fællesskab og traditioner. Sammen med jer har vi en fremtid i en Mariager Fjordkommune. Henning Mogensen (V): - Havndals tilhørsforhold har altid været til syd, både uddannelsesmæssigt og handelsmæssigt. - Havndals Skoles distrikt vil blive væsentligt ændret, hvis Havndal går til Randers. Men der er ikke nogen grund til at være nervøs for Havndal Skoles eksistens, for der er en lov om frit skolevalg på vej, og den vil gøre det nemmere for skolen at trække elever til sydfra. - Med hensyn til sygehus vil Aalborg eller Hobro blive vores distriktssygehus, hvis vi går til nord. Men de fleste her fra området hører til Randers Centralsygehus. Christian Boldsen (UP): - Det handler om, hvor vi har det bedst, og det er i en Randers Kommune. Havndal har et naturligt tilhørsforhold til Randers Centralsygehus. Der er 52 kilometer til sygehuset i Aalborg og 23 kilometer til det i Randers. Det er ikke lige meget, hvis man bliver kronisk syg. - Vi skal udbygge det samarbejde, vi har med Randers om de svage, de ældre og børnene. Vi har et godt samarbejde om Oust Mølle Skolen og Firkløverskolen. Kommer vi til nord, bliver centrum for de unges uddannelsesvejledning i Aars. Kim Christiansen (DF): - Det vil være en katastrofe for Havndal og fjordkommunen, hvis Havndal stemmer til Randers. Vælger I det, dør Havndal Skole. - Havndal har altid været godt repræsenteret i Mariager Byråd, i hvert fald kvantitativt! Hvis I går til Randers, kommer I kun til at udgøre 1,5 procent af befolkningen i kommunen. Havndal vil ikke få mulighed for at få en repræsentant i byrådet, og der skal altså politikere til for at tale jeres sag og påvirke tingene. - Det handler om tro og følelser. Jeg håber, borgerne i Havndal går ind i en Mariager Fjordkommune. Glem alt om tvangsægteskaber og gamle sognegrænser. Finn Cilleborg (S): - Jeg ser Mariager Fjord som en enhed fra Glenstrup Sø til Kattegat. Det er synd for kommunen, synd for borgerne og synd for dem i skoledistriktet, hvis I går til Randers. Det bliver det gamle Kastbjerg-Udbyneder, der genopstår - vi er tilbage til 1970. - På de møder vi havde sidst, forud for folkeafstemningen i Mariager Kommune, lovede jeg at følge afstemningen. Denne gang er jeg i tvivl, hvis resultatet bliver mudret. Jeg er bange for at svigte dem, der er tilhængere af Mariager Fjordkommunen.