Overenskomster

Det sagde redderne nej til

Et snævert flertal blandt Falckredderne forkastede onsdag en ny overenskomst.

Her er eksempler på, hvad forskellige funktioner aflønnes med i Falck og hvor meget de ville stige, såfremt man havde godkendt den ny overenskomst. Grundlæggende redder, vagttype: dag-dag-aften-aften, løntrin 6: Nu: 22.928 kr. I 09: Ca. 26.600 kr.* Ambulanceassistent (niveau 1 redder), vagttype: dag-dag-nat, løntrin 14: Nu 24.052 kr. I 09: Ca. 27.950 kr.* Ambulancebehandler (niveau 2 redder), vagttype: døgnvagt, løntrin 14: Nu. 25.307 kr. I 09: Ca. 29.350 kr.* Dertil kommer ekstra-tillæg for eksempelvis at blive afbrudt i sin frokost, overarbejdstimer, ekstra vagter etc. Det er ikke usædvanligt, at reddere modtager flere tusind kroner i ekstra-tillæg om måneden. Løntrin 6 og løntrin 14 er højeste løntrin for de pågældende reddere. Når disse løntrin er valgt i eksemplerne, sker det for at undgå at give indtryk af uforholdsmæssigt store lønhop, idet redderne på lavere løntrin vil stige til højere løntrin over tre år. * Jfr. det forkastede forlig Kilde. Falck.dk